Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

B3SYSTEM - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (59/2014)

B3SYSTEM - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (59/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (?Ustawa o ofercie?) od spółki Remilno Trading & Investment Ltd. z siedzibą na Cyprze, która poinformowała, że w wyniku zawarcia w dniu 5 grudnia 2014 roku umów cywilno-prawnych zbycia akcji Spółki B3System S.A., zmniejszył się o ponad 2% udział Remilno Trading & Investment Ltd. w ogólnej liczbie głosów na Walnym B3System S.A. Przed ww. zmianą Remilno Trading & Investment Ltd. posiadał 842.494 akcji B3System S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł, stanowiących 34,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 842.494 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A. Po ww. zmianie Remilno Trading & Investment Ltd. posiada 706.494 akcji B3System S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł, stanowiących 28,52% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 706.494 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 27,41% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A. Remilno Trading & Investment Ltd. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje B3System S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-238 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Modularna | | 3A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2