Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

B3SYSTEM - Zmiany w Radzie Nadzorczej B3System S.A. (33/2013)

B3SYSTEM - Zmiany w Radzie Nadzorczej B3System S.A. (33/2013)
Share
d36pyzr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej B3System S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki B3System S.A. [dalej również: Spółka] informuje, iż w związku ze zbliżającym się terminem upływu wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej B3System S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System S.A. z dniem 06 czerwca 2013 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej B3System S.A. dotychczasowych członków, tj.: 1) Pana Wojciecha Czajkowskiego ? Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2) Panią Ewę Szlachetka ? Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej; 3) Panią Joannę Natalię Żuber-Łajkowską ? Członek Rady Nadzorczej; 4) Pana Jacka Czykiela ? Członek Rady Nadzorczej; 5) Pana Jakuba Barana ? Członek Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ponadto decyzję o skróceniu aktualnej wspólnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, która rozpoczęta została z dniem 30 września 2010 roku. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System S.A. z dniem 06 czerwca 2013 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. na okres nowej, wspólnej trzyletniej kadencji następujących
członków: 1) Panią Monikę Białkowską; 2) Pana Marka Grzegorza Cylińskiego; 3) Pana Jacka Czykiela; 4) Pana Grzegorza Doleżała; 5) Pana Mirosława Bogdana Kowalskiego. Poniżej Spółka udostępnia życiorysy oraz podstawowe informacje dotyczące osób powołanych w dniu 06 czerwca 2013 roku w skład Rady Nadzorczej B3System S.A. Pani Monika Białkowska: Wykształcenie: Pani Monika Białkowska posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 r. Pani Monika Białkowska ukończyła Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Kolegium Zarządzania i Finansów, natomiast w 2009 r. studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Języki obce: Angielski Doświadczenie zawodowe: od 2003 roku - obecnie działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w obszarze zarządzania i marketingu, w tym w szczególności: zarządzanie procesami
logistycznymi, strategie operacyjne, analiza systemu logistycznego, zarządzanie kosztami i budżetem operacyjnym, optymalizacja kosztów operacyjnych, zarządzanie informacją, wdrażanie procedur i rozwiązań IT dla procesów operacyjnych, budowa oraz usprawnienie funkcjonowania telesprzedaży i telemarketingu, controlling zewnętrzny, organizacja i rozwój punktów sprzedaży w systemie franchisingu. 1996-2002 Tchibo Warszawa Sp. z o.o., stanowisko: Purchasing & Logistics Cafe Service Manager Kierowanie strukturami organizacji zakupów, dystrybucji, magazynu, telesprzedaży, telemarketingu, kontroli płatności i windykacji należności, budżetowanie i optymalizacja kosztów operacyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi (bezpośrednio 28 osób na obszarze całego kraju) 1994-1996 PEPSICO POLAND Sp. z o.o. Oddział PFS, Wyłączny Dystrybutor Pizza Hut, KFC, Taco Beli. Dział Zakupów. 1992-1994 LOG POL Sp. z o.o. Wyłączny Dystrybutor McDonald?s. Dział Zakupów Według złożonego oświadczenia Pani Monika Białkowska w okresie ostatnich 5
lat: - nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; - nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; Pan Marek Grzegorz Cyliński Wykształcenie: Pan Marek Grzegorz Cyliński posiada wykształcenie wyższe. W 2003 ukończył Marketing i Zarządzanie w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości uzyskując licencjat. W dniu 31.07.1998 r. Pan Marek Grzegorz Cyliński został wpisany na listę Doradców Podatkowych z nr 06568, posiada zaświadczenia o ukończeniu kursów Metodyka prowadzenia doradztwa dla MŚP-PARP-DGAPHARE 2001. Szkolenie dla konsultantów KSU Biznes plan i wybrane aspekty procedury składania wniosków do działania 2,1 i 2,3 SPO-WKP-PARP. Przebieg kariery zawodowej: 1993 do chwili obecnej Wspólnik biura rachunkowego Frama; 1990-1993 Własna
działalność - kantor wymiany walut; 1989-1990 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Pewex - kasjer walutowy; 1983-1989 Bank PKO S.A. - kasjer walutowy; 1980-1983 Spółdzielcze Biuro Turystyczne TURYSTA ? recepcjonista. Według złożonego oświadczenia Pan Marek Grzegorz Cyliński: - nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jacek Czykiel Wykształcenie: Pan Jacek Czykiel posiada wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończył Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku, kierunek Ekonomia Społeczna, specjalność Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna. W 1997 roku Pan Jacek Czykiel ukończył Podyplomowe
Studium Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw przy Uniwersytecie Warszawskim, w 1998 uzyskał Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przebieg kariery zawodowej: 09.2012 ? obecnie Członek Rady Nadzorczej B3System S.A. 06.2000 ? obecnie Beijer Ref Polska Sp. z o. o. Dyrektor Finansowy 05.2012 ? 06.2012 Członek Rady Nadzorczej B3System S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu 04.1999 ? 06.2000 Ernst & Young Sp. z o.o. Księgowy 02.1996 ? 03.1999: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Specjalista. Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Czykiel: - aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu; - nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Doleżał Grzegorz Wykształcenie: Grzegorz Doleżał posiada wykształcenie wyższe. W 2012 roku ukończył Magisterskie Studia Menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: Zarządzanie, specjalizacja: Bankowość, Ubezpieczenia i Rynki Kapitałowe. Dyplom magistra uzyskał na początku 2013 roku broniąc pracę z zakresu rynków kapitałowych. Pan Grzegorz Doleżał w 2013 r. ukończył kurs na Maklera Papierów Wartościowych, który realizował Serwis Edukacyjny Rynku Kapitałowego, w chwili obecnej stara się zdobyć licencję. Przebieg kariery zawodowej: 2010 - obecnie własna działalność gospodarcza STREET HYPE STORE 2013 r. staż absolwencki Getin Noble Bank 2012r. - praktyki absolwenckie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Doleżał: - nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej
jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Mirosław Bogdan Kowalski Wykształcenie: Pan Mirosław Bogdan Kowalski posiada wykształcenie wyższe. W 1984 r. ukończył Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim,. kierunek zastosowań Informatyki Przebieg kariery zawodowej: 08.2012-obecnie Promiko - Mirosław Kowalski (działalność gospodarcza) 09.2008-obecnie Członek Rady Nadzorczej M4B S.A. - notowanej na New Connect Warszawa 05.1998-07.2012 r. MC Comp S.A. Warszawa Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych 07.2010-04.2012 Prezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający 05.1998-07.2010 12.1987-07.2010 r. Pro-Test Spółka z o.o. Warszawa Wiceprezes Zarządu 05.1998-07.2010 Prezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający 03.1993-05.1998 Członek Zarządu - Dyrektor 12.1987-03.1993 Według złożonego
oświadczenia Pan Mirosław Bogdan Kowalski: - nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 w zw. z §27 oraz § 5 ust.1 pkt 22 w zw. z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)
d36pyzr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2013-06-07 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr