Trwa ładowanie...
dvclq1f

Backlog Sygnity ma wartość 360 mln zł, zarząd potwierdza prognozę na 2012 r.

12.05. Warszawa (PAP) - Portfel zamówień Sygnity ma obecnie wartość 360 mln zł. Zarząd spółki biorąc pod uwagę efekty zakończonego procesu restrukturyzacji, wysokość backlogu oraz...

Share
dvclq1f

12.05. Warszawa (PAP) - Portfel zamówień Sygnity ma obecnie wartość 360 mln zł. Zarząd spółki biorąc pod uwagę efekty zakończonego procesu restrukturyzacji, wysokość backlogu oraz stan realizacji planu rozwoju potwierdza prognozę na 2012 r., która mówi o 650-700 mln zł przychodów i 5-7 proc. rentowności EBIT - poinformował zarząd w komentarzu do wyników za I kw.

"Biorąc pod uwagę zauważalne efekty zakończonego procesu restrukturyzacji, wysokość backlogu 360 mln zł oraz stan realizacji poszczególnych elementów planu rozwoju na lata 2010-2012, zarząd Sygnity potwierdza prognozę zakładającą osiągnięcie przychodów na poziomie 650-700 mln zł oraz EBIT na poziomie 5-7 proc. do 2012 roku" - napisano.

W I kw. Sygnity miało 1,18 mln zł straty netto przepadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu do 17,06 mln zł straty rok wcześniej. Wynik netto okazał się istotnie lepszy od konsensusu, który przewidywał 7 mln zł straty netto. Sygnity wypracowało w I kw. 1,37 mln zł zysku operacyjnego w porównaniu do 17,5 mln zł straty operacyjnej przed rokiem. Rynek oczekiwał 4,7 mln zł straty operacyjnej.

"Wygenerowane wyniki to efekt zakończonego procesu restrukturyzacji prowadzonego intensywnie w roku 2010. W I kw. grupa zmniejszyła koszty ogólnego zarządu o blisko 9 mln zł, co oznacza spadek o ponad 37 proc. w porównaniu do okresu analogicznego roku 2010. Spółka zdecydowanie poprawiła też wysokość marży brutto na sprzedaży utrzymując ją na poziomie ponad 20 proc., w porównaniu do 13 proc. w I kw. roku ubiegłego. Grupa ustabilizowała też wysokość kosztów sprzedaży na poziomie 7-8 mln zł w ujęciu kwartalnym" - napisano w komentarzy zarządu.

dvclq1f

W I kw. 2011 r wzrósł udział sektora publicznego w sprzedaży ogółem do 42 proc. Sektor ten w porównaniu zanotował wzrost o 22 proc. r/r. ( z 38,7 mln do 47,3 mln). Największy wzrost o 42 proc. odnotował pion general business ( z 12,7 mln do 18,1 mln zł). Grupa zwiększyła też wyraźnie w omawianym okresie udział sprzedaży produktów i usług w przychodach ogółem w porównaniu do I kw. 2010 r. W I kw. grupa wygenerowała blisko 103 mln zł z tytułu sprzedaży produktów i usług, co stanowiło 92 proc. w przychodach ogółem.

Na koniec marca 2011 łączne zadłużenie grupy Sygnity wynosiło 46 mln zł, a zadłużenie netto 13 mln zł (saldo kredytów i obligacji oraz posiadanych środków pieniężnych). Spółka korzystała głównie ze środków uzyskanych z emisji obligacji i posiadała niewykorzystane limity kredytowe na kwotę 63 mln zł. W I kw. spółka zmniejszyła wielkość puli obligacji krótkoterminowych na rzecz długoterminowych.(PAP)

gsu/

dvclq1f

Podziel się opinią

Share
dvclq1f
dvclq1f