Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
fundusze europejskie

Badania przyspieszają Śląskie

Wierzymy, że właściciele firm są kołem napędowym naszego regionu. Unia Europejska dostarcza Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości narzędzi, aby wspierać tych najbardziej aktywnych w działaniach rozwojowych. Dlatego zachęcamy przedsiębiorców do sprawdzenia najnowszych naborów skierowanych do ich sektora. Niebawem rusza konkurs dla firm zainteresowanych prowadzeniem prac badawczych.

Share
Badania przyspieszają Śląskie
Źródło: Materiały prasowe
d2mmt1h

„To absolutnie wyjątkowy nabór z kilku względów – mówi Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego. – Po pierwsze, mogą skorzystać z niego wyłącznie podmioty zainteresowane rozwijaniem inteligentnych specjalizacji naszego regionu. Mowa tu o medycynie, energetyce oraz technologiach informacyjno-komunikacyjnych, czyli strategicznych kierunkach, w których rozwija się nasze województwo. Po drugie, wymogiem naboru jest, aby rezultaty badań prowadzonych w ramach projektów dostarczały po skomercjalizowaniu innowacyjnych produktów, procesów i technologii. Rozwiązania stricte marketingowe czy organizacyjne kierujemy do innych konkursów. Po trzecie, wielkość dostępnego dla przedsiębiorców wsparcia pozwoli im rozwinąć skrzydła. To ponad 46 mln euro”.

To Twoja szansa!

Nabór z Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach przeznaczony jest dla firm zainteresowanych prowadzeniem prac B+R (badawczo-rozwojowych) w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. W poprzednich naborach wnioskodawcy decydowali się najczęściej na wsparcie konkretnych prac B+R. Tym razem chcemy zachęcić przedsiębiorców również do korzystania ze wsparcia na utworzenie lub rozbudowanie laboratorium badawczego i rozpoczynania działalności badawczej.

d2mmt1h

Kto może starać się o dofinansowanie?

- mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
- duże przedsiębiorstwa

Na co fundusze?

- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej
- wsparcie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach

Przykłady realizacji

W dotychczasowych naborach złożono 167 wniosków o dofinansowanie. Najwięcej projektów zrealizowano w Subregionie Centralnym (Katowice), a najmniej w Zachodnim (Jastrzębie-Zdrój, Rybnik). Najwięcej projektów dotyczyło technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Odnosiły się one głównie do działalności związanej z oprogramowaniem. Wśród inicjatyw z dziedziny medycyny dominowała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, w tym dentystycznych. Z kolei wśród projektów dotyczących energetyki najwięcej dotyczyło przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.

Poznaj konkrety

Wnioski o dotacje w ramach obecnego naboru można składać od 19 października do 29 listopada br. Poprosiliśmy pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o dwie rady nt. jego przygotowywania:

d2mmt1h

- Najpierw wnikliwie przeanalizuj, a następnie wiernie stosuj się do zapisów instrukcji wypełniania wniosków. To pozwoli Ci z sukcesem przejść etap oceny formalnej wniosku.
- Pamiętaj, aby nie czekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia. Elektroniczna forma aplikowania i obowiązek potwierdzenia jej podpisem elektronicznym sprawiają, że dobrze jest zarezerwować sobie na to odpowiednią ilość czasu.

Pula środków wynosi 195 971 299,56 zł. Wsparcie udzielane jest w postaci dotacji bezzwrotnej i może maksymalnie pokryć 80% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 200 tys. zł. Konkurs organizuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Zainteresowany? Zainteresowana? Zacznij tutaj: www.slaskieprzyspieszamy.pl

To nie tylko obszerna baza wiedzy na temat RPO, ale także przyjazny przewodnik po konkursach.

d2mmt1h

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe
d2mmt1h

Podziel się opinią

Share
d2mmt1h
d2mmt1h