Trwa ładowanie...
d13cjch
espi

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie QUERCUS TFI S.A. o przekroczeniu przez zarządzany fundusz 5% ogóln...

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie QUERCUS TFI S.A. o przekroczeniu przez zarządzany fundusz 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BAKALLAND S.A. (132/2011)
Share
d13cjch

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 132 | / | 2011 | mr | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie QUERCUS TFI S.A. o przekroczeniu przez zarządzany fundusz 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd BAKALLAND S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 listopada 2011 roku otrzymał od QUERCUS TFI S.A. działającego imieniu funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO ("Fundusz") o zwiększeniu przez wskazany fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dokonania w dniu 17 listopada 2011 roku wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o którym Spółka informowała w dniu 24 listopada 2011 roku. Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 1.002.086 akcji spółki co stanowiło 4,77% kapitału zakładowego Spółki, przy czym posiadane akcje dawały 1.002.086 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,77% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień 28 listopada 2011 roku Fundusz posiadał 1.002.086 akcji spółki co stanowiło 5,02% kapitału zakładowego Spółki, przy czym posiadane akcje dawały 1.002.086 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13cjch

Podziel się opinią

Share
d13cjch
d13cjch