Trwa ładowanie...
d21bo3d
espi

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie QUERCUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zminiejszeniu u ...

BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie QUERCUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zminiejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bakalland S.A. poniżej 5% (44/2014)
Share
d21bo3d

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie QUERCUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zminiejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bakalland S.A. poniżej 5% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art. 70 pkt.1 Ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wrowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych("Ustawa") Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie("Spółka") informuje, iż w dniu 10 października 2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie QUERCUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającej w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych tj: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ w trybie z art.69 ust.1 Ustawy. W treści zawiadomienia QUERCUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało o zmniejszeniu przez wskazane wyżej fundusze wspólnie oraz samodzielnie przez QUERCUS Parasolowy SFIO udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz o zejściu poniżej produ 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zejście przez wskazane wyżej fundusze wspólnie oraz samodzielnie przez QUERCUS Parasolowy SFIO poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zbycia akcji
Spółki w dniu 8 pażdziernika 2014r. w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji Spółki. Przed zmianą QUERCUS Parasolowy SFIO posiadał 1.262.146 akcji Spółki co stanowiło 6,43% kapitału zakładowego Spółki.Posiadane udziały dawały 1.262.146 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą udziału wszystkie wskazane wyżej fundusze łącznie posiadały 1.524.392 akcje Spółki, co stanowiło 7,76% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane udziały dawały 1.524.392 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień 9 października 2014 roku wskazane fundusze nie posiadały akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21bo3d

Podziel się opinią

Share
d21bo3d
d21bo3d