Trwa ładowanie...
d157lj3

BAKALLAND S.A. - Zmiana udziału w Spółce akcjonariuszy Elżbiety Marciniak i Krzysztofa Marciniak ...

BAKALLAND S.A. - Zmiana udziału w Spółce akcjonariuszy Elżbiety Marciniak i Krzysztofa Marciniak (125/2011)

Share
d157lj3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 125 | / | 2011 | mr | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w Spółce akcjonariuszy Elżbiety Marciniak i Krzysztofa Marciniak | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), działając na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z roku 2009, Nr 185, poz. 1439 ze zm.) informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 roku otrzymał od akcjonariusza Elżbiety Marciniak informację, iż: 1)w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 2.100.000 zł do kwoty 1.997.005 zł oraz o umorzeniu 1.029.950 akcji Emitenta, o czym Emitent informował raportem bieżącym z dnia 24 listopada 2011 roku nr 122/2011 zmianie uległ udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przy czym: a) przed datą obniżenia kapitału zakładowego Emitenta i umorzenia akcji Emitenta akcjonariusz posiadał 1.044.500 akcji (zwykłych na okaziciela), które stanowiły 4,97% kapitału zakładowego Emitenta i z których przysługiwało 1.044.500 głosów, co stanowiło
4,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; b)po obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta i umorzeniu akcji Emitenta akcjonariusz posiada 1.044.500 akcji (zwykłych na okaziciela), które stanowią 5,23% kapitału zakładowego Emitenta i z których przysługuje 1.044.500 głosów, co stanowi 5,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 2)Brak jest podmiotów zależnych o akcjonariusza posiadających akcje Emitenta. Ponadto Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 70 pkt 1) oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 roku otrzymał od akcjonariusza Krzysztofa Marciniaka informację, iż: 1)w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 2.100.000 zł do kwoty 1.997.005 zł oraz o umorzeniu 1.029.950 akcji Emitenta, o czym Emitent informował raportem bieżącym z dnia 24 listopada 2011 roku nr 122/2011 zmianie
uległ udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przy czym: a) przed datą obniżenia kapitału zakładowego Emitenta i umorzenia akcji Emitenta akcjonariusz posiadał 1.044.500 akcji (zwykłych na okaziciela), które stanowiły 4,97% kapitału zakładowego Emitenta i z których przysługiwało 1.044.500 głosów, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; b)po obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta i umorzeniu akcji Emitenta akcjonariusz posiada 1.044.500 akcji (zwykłych na okaziciela), które stanowią 5,23% kapitału zakładowego Emitenta i z których przysługuje 1.044.500 głosów, co stanowi 5,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 2)Brak jest podmiotów zależnych o akcjonariusza posiadających akcje Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

Podziel się opinią

Share
d157lj3
d157lj3