Trwa ładowanie...
dlu9cnl
espi

BALTONA S.A. - Informacja dotycząca skupu akcji własnych Emitenta ? zawiadomienie o zamiarze prze ...

BALTONA S.A. - Informacja dotycząca skupu akcji własnych Emitenta ? zawiadomienie o zamiarze przekroczenia przez Emitenta granicy średniego dziennego obrotu akcjami (57/2014)
Share
dlu9cnl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca skupu akcji własnych Emitenta ? zawiadomienie o zamiarze przekroczenia przez Emitenta granicy średniego dziennego obrotu akcjami | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego ?Baltona? S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) w nawiązaniu do Regulaminu Programu Nabywania Akcji Własnych Spółki zatwierdzonego uchwałą Zarządu z dnia 24 stycznia 2012 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 4/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r., zawiadamia o zamiarze przekroczenia przez Emitenta granicy 25% średniego dziennego obrotu akcjami w ramach skupu akcji własnych. Przedmiotowa decyzja została podjęta w oparciu o wyjątkowo niską płynność akcji Spółki. Jednocześnie Emitent informuje, że udział Spółki w wolumenie nie przekroczy poziomu 50% średniego dziennego obrotu akcjami. O zamiarze przekroczenia granicy 25% średniej, dziennej wielkości obrotu akcjami Spółki, Emitent poinformował Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt a) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2013 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych
(Dz.U.UE.L. z 2003 r. nr 336 str. 33 z późn. zm.) Podstawa prawna: art. 5 ust. 3 pkt b) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2013 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.U.UE.L. z 2003 r. nr 336 str. 33 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-234 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Działkowa 115
(ulica) (numer)
+48 22 519 20 00 +48 22 519 20 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
586-010-22-92 000144035
(NIP) (REGON)
dlu9cnl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Piotr Wilczyński Członek Zarządu Piotr Wilczyński
2014-11-21 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlu9cnl

Podziel się opinią

Share
dlu9cnl
dlu9cnl