Trwa ładowanie...
d4fvaoq
d4fvaoq
espi

BALTONA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgroma...

BALTONA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2013 r. (40/2013)
Share
d4fvaoq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów obecnych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2013 r. (dalej: NWZA), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich wraz z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZA oraz w ogólnej liczbie głosów. 1. Globexxon Investment Limited - liczba akcji oraz głosów z akcji ? 562 592 sztuk, co stanowi 100% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 4,998% w ogólnej liczbie akcji. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-234 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Działkowa 115
(ulica) (numer)
+48 22 519 20 00 +48 22 519 20 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
586-010-22-92 000144035
(NIP) (REGON)
d4fvaoq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Andrzej Uryga Prezes Zarządu Andrzej Uryga
2013-06-12 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fvaoq

Podziel się opinią

Share
d4fvaoq
d4fvaoq