Trwa ładowanie...
d2tnqx4

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Wejście w życie rezygnacji członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ...

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Wejście w życie rezygnacji członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz uchwał dotyczących powołania członków zarządu (71/2015)

Share
d2tnqx4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wejście w życie rezygnacji członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz uchwał dotyczących powołania członków zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej ?Banku?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku, raportu bieżącego nr 64/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku, raportu bieżącego nr 65/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 69/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku, informuje, że w związku z upływem wyznaczonego terminu: 1) w dniu 31 sierpnia 2015 r. weszły w życie rezygnacje złożone uprzednio przez Prezesa Zarządu ? Józefa Wancera oraz Wiceprezesa Zarządu - Wojciecha Sassa, 2) w dniu 1 września 2015 roku weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Banku w sprawie powołania Pana Tomasza Bogusa na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. W związku z powyższym od dnia 1 września 2015 r. w skład Zarządu Banku wchodzą: 1. Tomasz Bogus - Prezes Zarządu 2. Daniel Astraud - Wiceprezes Zarządu 3. Francois Benaroya - Wiceprezes Zarządu 4. Blagoy Bochev - Wiceprezes Zarządu 5. Jan Bujak - Wiceprezes Zarządu 6. Wojciech Kembłowski - Wiceprezes Zarządu 7. Magdalena Legęć -
Wiceprezes Zarządu 8. Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu 9. Jean-Philippe Stephane Rodes - Wiceprezes Zarządu 10. Michel Thebault - Wiceprezes Zarządu 11. Bartosz Urbaniak - Członek Zarządu Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22) oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Effective dates of resignations of members of the Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and resolutions on appointment of members of the Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. current report no. 71/2015 date: 1 September 2015 The Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (hereinafter:“the Bank”), with reference to the current report No. 62/2015 dated 27 July 2015, current report No. 64/2015 dated 30 July 2015, current report No. 65/2015 dated 30 July 2015 and current report No. 69/2015 dated 25 August 2015, hereby informs, that: 1) on 31 August 2015 the resignations submitted by Józef Wancer, Chief Executive Officer, President of the Management Board and Wojciech Sass, Vice President of the Management Board, became effective, 2) on 1 September 2015, the Bank’s Supervisory Board resolution on appointment of Mr. Tomasz Bogus to the position of the President of the Bank’s Management Board was satisfied. In reference to the above, from 1 September 2015, the Bank’s Management Board is
composed of: 1. Tomasz Bogus – President of the Management Board 2. Daniel Astraud – Vice President of the Management Board 3. Francois Benaroya - Vice President of the Management Board 4. Blagoy Bochev - Vice President of the Management Board 5. Jan Bujak - Vice President of the Management Board 6. Wojciech Kembłowski - Vice President of the Management Board 7. Magdalena Legęć - Vice President of the Management Board 8. Jaromir Pelczarski - Vice President of the Management Board 9. Jean-Philippe Stephane Rodes - Vice President of the Management Board 10. Michel Thebault - Vice President of the Management Board 11. Bartosz Urbaniak - Member of the Management Board. Legal basis: §5 section 1 point 22 and §28 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (consolidated text: Journal of Laws of 2014 No. 33, item 133) | | |
| | | | |

d2tnqx4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Jan Bujak Wiceprezes Zarządu
2015-09-01 Bartosz Urbaniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tnqx4

Podziel się opinią

Share
d2tnqx4
d2tnqx4