Trwa ładowanie...
d1pn8p3

Bank BPH zwiększył sprzedaż kredytów gotówkowych o 10% r/r w 2014 r.

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Sprzedaż kredytów hipotecznych Banku BPH zwiększyła się o 168% r/r do 213,5 mln zł w ub. roku, zaś sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła o 10% w skali roku do 2,0 mld zł, poinformował prezes Richard Gaskin.

Share
d1pn8p3

"W 2014 roku bank udzielił kredytów gotówkowych o łącznej wartości ponad 2,0 mld zł, czyli więcej o 10% r/r. Rozwijaliśmy i poprawialiśmy konkurencyjność oferty kredytów hipotecznych oraz zbudowaliśmy sieć dedykowanych doradców hipotecznych. Podejmowane działania skutkowały wzrostem sprzedaży tego produktu, która w 2014 roku sięgnęła 213,5 mln zł i odnotowała wzrost o 168% r/r" - napisał Gaskin w liście do akcjonariuszy.

Bank podał, że utrzymany został wzrostowy trend sprzedaży kredytów gotówkowych do klientów posiadających rachunek osobisty w BPH. Udział tych klientów w całości sprzedaży kredytów gotówkowych wyniósł w 2014 roku 40% względem 34% rok wcześniej, podano także.

Z kolei dobra jakość nowej sprzedaży przełożyła się na kontynuację spadkowego trendu udziału kredytów gotówkowych z opóźnieniem spłaty powyżej 30 dni w portfelu z 2,9% na koniec 2013 roku do 2,3% na koniec 2014 r.

d1pn8p3

Łączne zadłużenie brutto klientów indywidualnych z tytułu kredytów mieszkaniowych osiągnęło poziom 14,9 mld zł na koniec 2014 roku wobec 15,3 mld zł rok wcześniej.

"Odnotowany spadek wynikał głównie ze spłat kredytów denominowanych w walutach obcych, których udzielania bank zaprzestał we wrześniu 2011 roku. Jednocześnie bank prowadzi wyważoną politykę kredytową m.in. w zakresie oczekiwanego minimalnego wkładu własnego klienta na poziomie 20%, co jest zgodne z docelowym poziomem wymaganym w Rekomendacji S oraz zwiększa bezpieczeństwo portfela" - czytamy w raporcie.

W ub. roku sprzedaż nowych limitów klientom komercyjnym wyniosła ponad 4,9 mld zł i była wsparta współpracą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie zabezpieczonych poręczeń kredytów lub gwarancji de minimis. 2014 rok był kolejnym okresem wzrostu faktoringu -wartość nabytych wierzytelności wzrosła o 75% r/r i wyniosła 1,5 mld zł.

Na koniec 2014 roku wolumen kredytów (aktywa) dla klientów komercyjnych wyniósł 4,07 mld zł wobec 4,02 mld zł rok wcześniej.

d1pn8p3

Na koniec 2014 roku Bank BPH prowadził ponad 429 tys. rachunków osobistych dla klientów indywidualnych. Podejmowane w 2014 roku działania pozwoliły osiągnąć wysoki poziom osadów na rachunkach bieżących w wysokości 1,9 mld zł, co stanowi wzrost o 16% r/r.

W 2014 roku Bank BPH intensywnie pracował nad poprawą jakości i efektywności sieci dystrybucji, która na koniec roku liczyła 262 oddziały własne oraz 172 placówki partnerskie. Bank zamknął 16 oddziałów, zwiększył liczbę placówek partnerskich o 12 oraz zmodernizował 37 placówek własnych, dzięki czemu łączna liczba placówek zmodernizowanych w latach 2013-2014 przekroczyła 100.

Klienci komercyjni banku na koniec 2014 roku byli obsługiwaniu w 12 centrach biznesowych oraz 130 oddziałach z obsługą przedsiębiorstw.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.

(ISBnews)

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3