Trwa ładowanie...
d3bckyy

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Wprowadzenie obligacji serii BGK0118S006A do alternatywnego systemu...

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Wprowadzenie obligacji serii BGK0118S006A do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst (1/2013)

Share
d3bckyy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Temat
Wprowadzenie obligacji serii BGK0118S006A do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 roku Zarząd BondSpot SA podjął uchwałę nr 4/13 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 1.000.000 (jeden milion) sztuk obligacji na okaziciela serii BGK0118S006A wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 stycznia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-955 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022/ 522 92 10 | | 022/ 522 92 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ds@bgk.com.pl | | bgk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525 00 12 372 | | 000017319 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Mariusz Grab Dyrektor Zarządzający
2013-01-08 Izabela Stolarzewicz Naczelnik - Departament Skarbu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bckyy

Podziel się opinią

Share
d3bckyy
d3bckyy