Trwa ładowanie...
d1o336w
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja o komunikacie Banco Comercial Portugues S.A. (73/2011)

BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja o komunikacie Banco Comercial Portugues S.A. (73/2011)

Share
d1o336w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o komunikacie Banco Comercial Portugues S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że pozyskał informację o publikacji przez Banco Comercial Portugues S.A. (Millennium bcp) komunikatu prasowego zawierającego następujące informacje: "Banco Comercial Portugu?s potwierdza zaangażowanie w organiczny rozwój Banku Millennium (Polska) W dniu 27 lipca 2011 roku, w efekcie dokonania korekty swojej strategii, Millennium bcp podał do publicznej wiadomości, iż rozpoczął analizę możliwych scenariuszy związanych z oceną wartości swojej inwestycji w Polsce. Proces ten obejmował gruntowną analizę szeregu opcji, przy czym niektóre z nich wynikały z otrzymanych ofert zakupu posiadanych przez Millennium bcp akcji Banku Millennium w Polsce. W wyniku dokonanej analizy Millennium bcp uznał, że rozwiązaniem najlepiej zabezpieczającym interesy wszystkich interesariuszy a także najlepiej utrwalającym zdolność do kreowania wartości, jest utrzymanie swych udziałów w Banku Millennium. Millennium bcp potwierdza swoje zaufanie do gospodarki Polski oraz
jest zdecydowany kontynuować wspieranie organicznego wzrostu Banku Millennium, opartego na silnej sieci detalicznej, portfelu kredytowym o niskim poziomie ryzyka oraz na wzroście efektywności i wydajności." PODSTAWA PRAWNA: Artykuł 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania i instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o336w

| | | BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK MILLENNIUM S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-593 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Żaryna | | 2A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0 801 331 331 | | 022 598 10 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bankmillennium.pl | | www.millenet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-29-31 | | 001379728 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Fernando Bicho Członek Zarządu Fernando Bicho

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o336w

Podziel się opinią

Share
d1o336w
d1o336w