Trwa ładowanie...
d9simqv
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Zmiany w składzie organów Banku Millennium S.A. (56/2013)

BANK MILLENNIUM S.A. - Zmiany w składzie organów Banku Millennium S.A. (56/2013)
Share
d9simqv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie organów Banku Millennium S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank"), informuje, iż w dniu 24 października 2013 r. Pan Bogusław Kott ? Prezes Zarządu Banku, złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku, ze skutkiem na dzień 24 października 2013 r. Na posiedzeniu w dniu 24 października 2013 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Joao Nuno Lima Bras Jorge na stanowisko Prezesa Zarządu Banku i ustaliła, że Zarząd Banku obecnej kadencji będzie liczył 7 osób. Pan Joao Bras Jorge dotychczas pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku (Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła 1 października 2013 r. zgodę na powołanie Pana Joao Bras Jorge na stanowisko Prezesa Zarządu Banku). Pan Joao Bras Jorge nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusz bądź uczestnik spółek konkurencyjnych, ani jako członek władz takich spółek. Nie jest notowany w rejestrze niewypłacalnych dłużników. W następstwie złożenia przez Pana Bogusława Kotta rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Banku, spełnił się warunek powołania Pana
Bogusława Kotta w skład Rady Nadzorczej Banku obecnej kadencji (stosownie do postanowień uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 20 kwietnia 2012 r.), wskutek czego od dnia 24 października 2013 r. Pan Bogusław Kott jest członkiem Rady Nadzorczej Banku. Na ww. posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała Pana Bogusława Kotta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dotychczasowy Przewodniczący Rady Pan Maciej Bednarkiewicz został powołany na jej Wiceprzewodniczącego. Poniżej, Bank przedstawia życiorys zawodowy Pana Joao Bras Jorge. Joao Bras Jorge ( 45 l.) jest obywatelem Portugalii. Absolwent studiów w zakresie Zarządzania Universidade Catolica Portuguesa (1985-1990), a także Zaawansowanego Programu Zarządzania, PADE w ramach AESE ( 2004 ? 2005). Od roku 2006 pracuje w Polsce zasiadając w Zarządzie Banku Millennium. Przez pierwsze trzy lata był Kierującym Obszarem Bankowości Detalicznej, rozbudowując sieć placówek detalicznych oraz rozwijając działalność bankowości detalicznej. W roku 2009 został
Kierującym Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw, odpowiedzialnym za przebudowę Bankowości Komercyjnej i Bankowości Przedsiębiorstw. Od roku 2010, jako Wiceprezes (COO ? Dyrektor Operacyjny), odpowiada za bieżące zarządzanie Bankiem oraz koordynację pracy członków Zarządu Banku. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat jego kariera związana była z bankowością inwestycyjną. Kierował wieloma transakcjami i zajmował różne stanowiska, w tym członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej. Przed przeniesieniem do Polski zdobył 5-letnie doświadczenie w Bankowości Detalicznej, jako Kierujący Pionem Klientów oraz jako Koordynator Sieci Detalicznej. PODSTAWA PRAWNA: Par. 5 ust.1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Żaryna 2A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)
d9simqv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu Banku Julianna Boniuk-Gorzelańczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv