Trwa ładowanie...
dna8s58
espi
15-03-2013 06:59

BANK PEKAO SA - Proponowana dywidenda w wysokości 8,39 zł na 1 akcję, wskaźnik wypłaty dywidendy ...

BANK PEKAO SA - Proponowana dywidenda w wysokości 8,39 zł na 1 akcję, wskaźnik wypłaty dywidendy 75% (13/2013)

Share
dna8s58
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Proponowana dywidenda w wysokości 8,39 zł na 1 akcję, wskaźnik wypłaty dywidendy 75%
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 14 marca 2013 roku postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy za 2012 rok w wysokości 8,39 zł na 1 akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 75% zysku netto Banku za 2012 rok. Wniosek Zarządu uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Bank spełnia kryteria określone w stanowisku KNF z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zasad polityki dywidendowej banków. Zaproponowany przez Zarząd Banku dzień dywidendy to 21 czerwca 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 8 lipca 2013 roku. Podstawa prawna: § 38 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 13/2013: Proposed dividend in the amount of PLN 8.39 per 1 share, 75% payout ratioManagement Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") hereby informs, that on 14th March, 2013 decided to submit to the General Meeting the proposal of the dividend payment for year 2012 in the amount of PLN 8.39 per 1 share, which translates into a payout ratio of 75% of the Bank net profit for 2012. Decision of Management Board got positive opinion from Supervisory Board. Bank meets criteria described in the statement of KNF dated 27th of November 2012 concerning banks’ dividend policy.The date of dividend's day, proposed by Management Board, is 21st June, 2013 and the dividend's payout day is 8th July, 2013.Legal basis: § 38 section 11 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 February 2009 re: current and periodical information submitted by the issuers of securities and conditions of considering as equal the information required by the legal provisions of the
non-member country. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dna8s58

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-03-15 Marco Iannaccone Wiceprezes Zarządu Banku
2013-03-15 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Departament Prawny
2013-03-15 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dna8s58
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dna8s58
dna8s58