Trwa ładowanie...
d2m4x6u

Bank Pekao sprzedał ponad 10 mld zł nowych kredytów detalicznych w I-III kw.

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Bank Pekao udzielił w pierwszych 9 miesiącach tego roku nowych kredytów detalicznych na kwotę ponad 10 mld zł, a portfel kredytów ogółem wzrósł o 11,4% r/r do 129,5 mld zł na koniec września. W ocenie banku, dobra płynność i silna struktura kapitałowa pozwalają na dalszy solidny i stabilny rozwój.

Share
d2m4x6u

"Dzięki efektywnej działalności komercyjnej grupy w okresie ostatnich dwunastu miesięcy odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych, zarówno w obszarze kredytów dla klientów detalicznych (wzrost o 9,9% r/r) jak również w obszarze finansowania działalności klientów korporacyjnych (wzrost o 12,4% r/r). Wzrost akcji kredytowej był w znacznym stopniu sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytowe rosnące o 11,6% r/r w obszarze depozytów detalicznych i 2,2% r/r w obszarze zobowiązań wobec klientów korporacyjnych" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Mocną strukturę płynnościową grupy kapitałowej Banku Pekao odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 93,5% na koniec września 2015 r. Pozwala to, w powiązaniu z mocną strukturą kapitałową, na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy.

Wartość nowych kredytów detalicznych udzielonych w ciągu trzech kwartałów przekroczyła 10 mld zł. W III kwartale 2015 roku wartość udzielonych złotowych kredytów hipotecznych wyniosła ponad 1,8 mld zł i była o 17% wyższa w skali roku. Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych udzielonych wyniosła ok. 1,7 mld zł i była wyższa o 28% r/r.

d2m4x6u

Wartość kredytów ogółem wzrosła o 11,4% r/r do 129,5 mld zł na koniec września.

Kredyty klientów detalicznych na koniec września 2015 r. wyniosły 52,43 mld zł i były wyższe o 9,9% niż na koniec września 2014 r. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne na koniec września 2015 r. wyniosły 77,11 mld zł i były wyższe o 12,4% w skali roku.

Wartość depozytów zwiększyła się o 6,3% r/r do 132,2 mld zł.

Depozyty detaliczne, strukturyzowane certyfikaty depozytowe oraz pozostałe na koniec września 2015 r. wyniosły 60,64 mld zł i były wyższe o 11,6% w porównaniu z końcem września 2014 r. Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, transakcjami sell-buy-back, certyfikatami depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego, odsetkami oraz pozostałymi, na koniec września br. wyniosły 71,59 mld zł i były wyższe o 2,2% r/r.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

(ISBnews)

d2m4x6u

Podziel się opinią

Share
d2m4x6u
d2m4x6u