Trwa ładowanie...
d490jk0
espi

BANKBPH - Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (13/2012)

BANKBPH - Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (13/2012)
Share
d490jk0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Bank BPH uprzejmie informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2012 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający ogółem 64 217 202 akcje, a wykonujący prawo głosu z 57 516 994 akcji, stanowiących 75,02% łącznej liczby głosów ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych przez Bank akcji. Na ZWZ jedynie GE Investments Poland Sp. z o.o. (podmiot wchodzący w skład General Electric Company) przekroczył 5% próg liczby głosów, wykonując prawa głosu z 57 500 932 akcje, stanowiących 99,97% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 75,00% w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych przez Bank BPH akcji. Podmiot ten zarejestrował na ZWZ 64 201 140 akcji Banku, stanowiących 83,74% kapitału zakładowego oraz odpowiadających takiemu samemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych przez Bank BPH akcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK BPH SA
(pełna nazwa emitenta)
BANKBPH Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-548 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. POKOJU 1, SKR. POCZT. 57
(ulica) (numer)
( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43
(telefon) (fax)
bph.com.pl
(e-mail) (www)
675-0000-384 350535626
(NIP) (REGON)
d490jk0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Mirosław Szczygielski Starszy Menedżer ds. Obowiązków Informacyjnych Mirosław Szczygielski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d490jk0

Podziel się opinią

Share
d490jk0
d490jk0