Trwa ładowanie...
d97bvh1
espi

BANKBPH - Zmiany w Statucie Banku BPH (19/2013)

BANKBPH - Zmiany w Statucie Banku BPH (19/2013)
Share
d97bvh1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Zmiany w Statucie Banku BPH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank BPH uprzejmie informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zezwolenie na dokonanie zmian w Statucie Banku BPH. Zakres zmian Statutu został przekazany raportem bieżącym nr 15/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku oraz raportem bieżącym nr 17/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku, a jego tekst jednolity raportem bieżącym nr 18/2013 z dnia 18 października 2013 roku. Dla swej ważności zmiany w Statucie Banku powinny być przyjęte uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK BPH SA
(pełna nazwa emitenta)
BANKBPH Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-548 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. POKOJU 1, SKR. POCZT. 57
(ulica) (numer)
( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43
(telefon) (fax)
bph.com.pl
(e-mail) (www)
6750000384 350535626
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Mirosław Szczygielski Starszy Menedżer ds. Obowiązków Informacyjnych Mirosław Szczygielski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d97bvh1

Podziel się opinią

Share
d97bvh1
d97bvh1