Trwa ładowanie...
d19otm5

BANKBPH - Zmiany w Zarządzie Banku (5/2015)

BANKBPH - Zmiany w Zarządzie Banku (5/2015)

Share
d19otm5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BANKBPH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Zarządzie Banku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bank BPH informuje, że 23 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Banku powołała Pawła Bandurskiego na stanowisko członka Zarządu Banku, Wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Ryzykiem, pod warunkiem i z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego wydanej w trybie art. 22b ustawy ? Prawo bankowe. Życiorys Pawła Bandurskiego został przedstawiony poniżej. Paweł Bandurski rozpoczął karierę w Banku BPH S.A. w 2009 roku, kiedy dołączył do Pionu Zarządzania Ryzykiem. Przez ostatnie dwa lata był odpowiedzialny za zarządzanie obszarem ryzyka klientów indywidualnych i SME, przed objęciem tej funkcji w latach 2011 ? 2013 był Dyrektorem Zarządzającym odpowiedzialnym za nadzór ryzyka operacyjnego, a w okresie od 2009 roku do 2011 roku pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego odpowiadając za prace obszaru zarządzania ryzykiem nadużyć. Był ponadto bezpośrednio zaangażowany w prace Komitetu Kredytowego, Komitetu Ryzyka Operacyjnego, Komitetu Rozwoju Produktów i Oprogramowania oraz Komitetu Zarządzania Ryzykiem
Banku. Przed dołączeniem do zespołu Banku BPH Paweł Bandurski pracował w Departamencie Ryzyka GE Banku Mieszkaniowego S.A., następnie kierował komórkami organizacyjnymi w Pionie Ryzyka oraz Pionie Operacji GE Money Banku S.A. (podmiot połączony z Bankiem BPH z dniem 31 grudnia 2009 roku), pełnił także funkcję Dyrektora Regionalnego w GE International odpowiedzialnego za zarządzanie i doradztwo w zakresie ryzyka nadużyć na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie audytu strategicznego w instytucjach publicznych i prywatnych. Paweł Bandurski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Paweł Bandurski nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku przyjęła do wiadomości oświadczenie Wilfrieda Mathiasa Seidel, członka Zarządu Banku, Wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Ryzykiem, który poinformował, że zmienia termin wejścia w życie swojej rezygnacji z 31 marca 2015 roku na 31 sierpnia 2015 roku lub na dzień skutecznego powołania jego następcy w Zarządzie Banku BPH odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Ryzykiem, o ile nastąpi on przed dniem 31 sierpnia 2015 roku. W związku z powyższym, objęcie przez niego nowej roli w GE Capital International w Londynie ulegnie stosownemu opóźnieniu. O rezygnacji Wilfrieda Mathiasa Seidel Bank informował w Raporcie bieżącym nr 2/2015 z 9 lutego 2015 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19otm5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK BPH SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANKBPH | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-175 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | płk. Jana Pałubickiego | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | ( 0-12) 618 63 44 | | ( 0-12) 618 63 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | bph.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6750000384 | | 350535626 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Monika Jabłkowska Dyrektor Departamentu Strategii i Relacji Inwestorskich Monika Jabłkowska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19otm5

Podziel się opinią

Share
d19otm5
d19otm5