Trwa ładowanie...
d4a9fvt
giełda
18-03-2009 07:38

Bankier.pl SA otrzymanie wniosku o umieszczenie w porządku obrad ZWZA

Raport bieżący 8/2009
Zarząd Bankier.pl S.A. informuje, że w dniu 17 marca 2009 roku otrzymał od MCI.Private.Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem...

d4a9fvt
d4a9fvt

Raport bieżący 8/2009 Zarząd Bankier.pl S.A. informuje, że w dniu 17 marca 2009 roku otrzymał od MCI.Private.Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 z siedzibą we Wrocławiu, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 347, którego organem jest MCI Capital TFI SA siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000263112 działając jako Akcjonariusz Bankier.pl S.A. reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 §1 ("Akcjonariusz"), wniosek o umieszczenie przez Zarząd Bankier.pl S.A. w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bankier.pl S.A. następujących punktów obrad:

  1. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia całości straty z lat ubiegłych Spółki (wynoszącej 5.291 mln PLN) w całości ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały w niniejszej sprawie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bankier.pl S.A. Uzasadnienie Zgodnie z art. 396 §1 kodeksu spółek handlowych, w Spółce został utworzony kapitał zapasowy, do którego Spółka przelewała nadwyżki, zgodnie z art. 396 §2 kodeksu spółek handlowych. W obecnej chwili wysokość kapitału zapasowego wynosi 13,047 mln PLN co pozwala na pokrycie w całości straty, jaką Spółka poniosła w latach ubiegłych. Przedmiotowa strata winna zostać pokryta z kapitału zapasowego ze względu na cel, w jakim zgodnie z przepisami prawa kapitał zapasowy tworzony jest w Spółce. W związku z czym niniejszy wniosek jest uzasadniony.

2.Podjecie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 r. w ten sposób, aby przeznaczyć 100% zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok 2008, z ustaleniem dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Składając niniejszy wniosek Akcjonariusz bierze pod uwagę bieżącą sytuację finansową Spółki. Spółka osiąga pozytywne wyniki finansowe oraz posiada niewykorzystane zasoby gotówkowe. Spółka dysponuje także znacznymi środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym. Ponadto Spółka dotąd nie wypłacała akcjonariuszom dywidendy. W związku z powyższym niniejszy wniosek jest uzasadniony.

Zarząd Bankier.pl SA informuje, że ZWZA zostanie zwołane zgodnie z zasadami określonymi w KSH, przy czym informacje o zwołaniu ZWZA i porządku jego obrad zostaną przesłane w odrębnych komunikatach bieżących.

kom espi abs/

d4a9fvt
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4a9fvt