Trwa ładowanie...
d3f2b1n
d3f2b1n

Bankier.pl SA transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 14/2009 Zarząd Bankier.pl S.A., informuje, że w dniu 7 maja 2009 na podstawie przepisu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi...
Share
d3f2b1n

Raport bieżący 14/2009 Zarząd Bankier.pl S.A., informuje, że w dniu 7 maja 2009 na podstawie przepisu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w związku z przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950) otrzymał informację o transakcjach dotyczących akcji Spółki Bankier.pl S.A.

Osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych Członek Rady Nadzorczej Bankier.pl S.A. - Pan Konrad Sitnik - poinformował o transakcjach dotyczących akcji Spółki Bankier.pl S.A. poprzez przekazanie informacji o treści:

"Zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ja niżej podpisany Konrad Sitnik jako Prezes Zarządu MCI Capital TFI S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Bankier.pl SA, jako osoba obowiązana, informuję o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych tj. zbyciu akcji Bankier.pl SA dokonanym przez MCI Capital TFI S.A.:

d3f2b1n

Opis transakcji: Data transakcji: 29 kwietnia 2009 roku; Rodzaj transakcji: zbycie akcji spółki Bankier.pl SA; Wolumen: łącznie 256.986 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) sztuk; Cena: 7,80 PLN za sztukę; Miejsce transakcji: Warszawa; Tryb zawarcia transakcji: na rynku regulowanym; transakcja sesyjna zwykła

Niniejszy komunikat związany jest z informacją przekazaną w komunikacie bieżącym nr 13/2009 z dnia 8 maja 2009 roku, w którym Zarząd Bankier.pl S.A. poinformował rynek o stanie posiadania akcji BANKIER.PL S.A. przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..

kom espi abs/

d3f2b1n

Podziel się opinią

Share
d3f2b1n
d3f2b1n