Trwa ładowanie...
d13cjch
espi

BARLINEK - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 (28/2011)

BARLINEK - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 (28/2011)
Share
d13cjch
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
BARLINEK
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach informuje, iż w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2011 roku przekazanym w dniu 14 listopada 2011 r. wystąpiły błędy pisarskie w zakresie określonym w załączniku do niniejszego raportu. W dniu dzisiejszym Spółka opublikuje skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku.
Załączniki
Plik Opis
Dane korygowane do raportu za III kwartał 2011r Barlinek.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BARLINEK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BARLINEK Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 333 11 11 041 333 00 00
(telefon) (fax)
barlinek@barlinek.com.pl www.barlinek.com.pl
(e-mail) (www)
9590821486 290725379
(NIP) (REGON)
d13cjch

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Paweł Wrona Prezes Zarządu Paweł Wrona
2011-12-01 Wioleta Bartosz Członek Zarządu Wioleta Bartosz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13cjch

Podziel się opinią

Share
d13cjch
d13cjch