Trwa ładowanie...
dqzlgqf
dqzlgqf

Barometr Carrefour - WKK w VI wzrósł o 2,6 pkt, do minus 12,9 pkt. - IBnGR

17.06. Warszawa (PAP) - Barometr Carrefour - Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej wzrósł w czerwcu do minus 12,9 pkt. z minus 15,5 pkt. w maju. Tym samy wskaźnik znalazł się na...
Share
dqzlgqf

17.06. Warszawa (PAP) - Barometr Carrefour - Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej wzrósł w czerwcu do minus 12,9 pkt. z minus 15,5 pkt. w maju. Tym samy wskaźnik znalazł się na poziomie najwyższym od października 2011 roku, co może stanowić zapowiedź wzrostu konsumpcji w najbliższych miesiącach - wynika z badania IBnGR.

Jak wynika z komentarza do badania na zmianę wartości Barometru pozytywnie wpłynęły m.in. wzrost skłonności konsumentów do zakupów, wzrost ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw, spadek inflacji oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Z drugiej strony wzrost wartości Barometru łagodzony był przez spadek bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej oraz spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym.

dqzlgqf

Pomimo wzrostu notowania Barometru Carrefour jego wartość nadal znajduje się znacząco poniżej poziomu neutralnego, czyli zera.

"Stanowi to potwierdzenie obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników i świadczy o utrzymywaniu się złego stanu koniunktury gospodarczej. Warto jednak zwrócić uwagę, że obecna wartość wskaźnika znalazła się na poziomie najwyższym od października 2011 roku. Może to stanowić zapowiedź powolnego wzrostu dynamiki spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, w najbliższych miesiącach" - napisano w komentarzu do badania.

Oczekiwanie takie zgodne jest z aktualnymi prognozami IBnGR, według których gospodarka polska w 2013 roku osiągnie najniższe od ponad dekady tempo wzrostu gospodarczego.

"Druga połowa roku powinna być jednak w gospodarce lepsza niż pierwsza" - zapowiada Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

dqzlgqf

Zdaniem ekspertów instytutu w drugiej połowie roku koniunktura gospodarcza nieco się poprawi, jednak nadal nie będzie ona korzystna.

"Wzrośnie zarówno dynamika konsumpcji jak i inwestycji, chociaż tempo wzrostu inwestycji utrzymywać się będzie nadal na poziomie poniżej zera. Bardziej znaczące ożywienie powinno nastąpić dopiero w 2014 roku. Poprawa sytuacji na rynku pracy oraz lepsze nastroje w gospodarce przyczynią się do wzrostu spożycia oraz odwrócenia negatywnych tendencji w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego" - napisali autorzy badania.

Wartości Barometru Carrefour obliczane są na podstawie wskaźników związanych z bieżącym stanem koniunktury, siłą nabywczą ludności i zachowaniami konsumentów. Przykładowe zmienne, wykorzystane przy tworzeniu Barometru, to skłonność do zakupów, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wartość kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, realna dynamika sprzedaży detalicznej towarów czy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Barometr Carrefour - Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej to projekt opracowywany na zlecenie Carrefour przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z częstotliwością miesięczną. Jego zadaniem jest pomiar koniunktury w sektorze handlowym w Polsce. Jest wskaźnikiem równoczesnym (coincident indicator) - pokazuje stan koniunktury na bieżąco, a także standaryzowanym, zmieniającym się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują niekorzystną koniunkturę konsumencką, powyżej - korzystną. (PAP)

kba/ asa/

dqzlgqf

Podziel się opinią

Share
dqzlgqf
dqzlgqf