Trwa ładowanie...
d5a4sjj

BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (5/2013)

BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (5/2013)

Share
d5a4sjj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 (zwana dalej jako Spółka), działając w trybie art. 69 ust.1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), informuje iż w dniu 22 stycznia 2013 roku otrzymała zawiadomienie od spółki Master Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczące nabycia akcji spółki BBI Capital NFI S.A. 1. W dniu 16 stycznia 2013 spółka Master Finanse S.A. dokonała transakcji nabycia 3.000.000 (trzy miliony) sztuk akcji spółki BBI Capital NFI S.A. po cenie 0,81 zł za akcję. 2. Przed dokonaniem transakcji spółka Master Finanse S.A. nie posiadała akcji Spółki. 3. Po dokonaniu transakcji spółka Master Finanse S.A posiada 3.000.000 (trzy miliony) sztuk akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 5,84% udziału w kapitale i głosach na
walnym zgromadzeniu Spółki. Master Finanse S.A. jednocześnie poinformowała Spółkę, iż brak jest zależnych od niej podmiotów posiadających akcje BBI Capital NFI S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy. Podstawa prawna: Art. 69 ust.1 pkt.1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5a4sjj

| | | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 99 | | 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bbicapital.pl | | bbicapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Łukasz Kręski Adam Wojacki Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5a4sjj

Podziel się opinią

Share
d5a4sjj
d5a4sjj