Trwa ładowanie...
d1ylfcz
espi
22-01-2013 17:17

BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (6/2013)

BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (6/2013)

Share
d1ylfcz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 (zwana dalej jako Spółka), działając w trybie art. 69 ust.1 pkt. 1) oraz art. 69 ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), informuje iż w dniu 22 stycznia 2013 roku otrzymała zawiadomienie od Pana Cezarego Gregorczuka, dotyczące zmniejszenia o ponad 2% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki BBI Capital NFI S.A. 1. W dniu 16 stycznia 2013 Pan Cezary Gregorczuk dokonał transakcji zbycia części akcji poza rynkiem regulowanym. 2. Przed dokonaniem transakcji Pan Cezary Gregorczuk posiadał 11.742.839 sztuk akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 22,85% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. Po dokonaniu transakcji Pan Cezary Gregorczuk posiada
8.742.839 sztuk akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 17,01% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Cezary Gregorczuk jednocześnie poinformował Spółkę, iż brak jest zależnych od niego podmiotów posiadających akcje BBI Capital NFI S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy. Akcjonariusz poinformował także że w perspektywie 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji Spółki, w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i kondycji ekonomicznej Spółki. Podstawa prawna: Art. 69 ust.1 pkt.1) oraz art. 69 ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz

| | | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BBI CAPITAL NFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 630 33 99 | | 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@bbicapital.pl | | bbicapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Łukasz Kręski Adam Wojacki Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ylfcz
d1ylfcz