Trwa ładowanie...
d1xajwl
d1xajwl
espi

BBI CAPITAL NFI SA - Zawarcie Aneksu do warunkowej umowy sprzedaży udziałów (43/2010)

BBI CAPITAL NFI SA - Zawarcie Aneksu do warunkowej umowy sprzedaży udziałów (43/2010)
Share
d1xajwl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
BBI CAPITAL NFI SA
Temat
Zawarcie Aneksu do warunkowej umowy sprzedaży udziałów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41 z dnia 15 listopada 2010 roku, Zarząd spółki pod firmą " BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako "BBI") informuje, iż w dniu 25 listopada 2010 roku, został zawarty ze spółką Relpol 2 Sp. z o.o. (Relpol 2) Aneks do WarunkowejUmowy Sprzedaży Udziałów.W wyniku zawartego Aneksu do Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów spółka BBI dokonała zbycia:- 272 udziałów ExOrigo Sp. z o.o. za łączną cenę 5 208 250,56 PLNoraz- 110 udziałów UPOS Sp. z o.o. za łączną cenę 3 336 666,30 PLNStrony jednocześnie ustaliły, że łączna cena w wysokości 8.544.916,86 PLN zostanie zapłacona na rzecz BBI do 29 listopada 2010 roku.Podstawa prawna:art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Krzysztof NowińskiPiotr Karmelita Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xajwl

Podziel się opinią

Share
d1xajwl
d1xajwl