Trwa ładowanie...
d17zn9t

BBI Development ma kredyt i umowę na realizację części Konesera w Warszawie

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Centrum Praskie Koneser (CPK) - spółka celowa z grupy BBI Development, powołana do realizacji tzw. Kwartału Centralnego, czyli części biurowo-handlowej projektu zlokalizowanego przy ulicy Ząbkowskiej w Warszawie - zawarła z Bankiem Pekao umowę kredytu dotyczącą finansowania Kwartału Centralnego, podała spółka. Ponadto CPK zawarła z Hochtief umowę o generalne wykonawstwo części nowych budynków w ramach projektu oraz ustaliło zakres finansowania projektu z partnerem - Liebrecht & Wood.

Share
d17zn9t

"Na podstawie umowy kredytowej bank udzielił CPK kredytu z podziałem na trzy transze:
a) transzę budowlaną do maksymalnej wysokości 89,6 mln euro;
b) transzę inwestycyjną do maksymalnej wysokości 98 mln euro;
c) transzę VAT w maksymalnej wysokości 18,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Termin ostatecznej spłaty transzy budowlanej kredytu został określony na wcześniejszą z trzech dat: 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie projektu, 36 miesięcy od pierwszego wykorzystania lub 30 września 2019 r., a transzy inwestycyjnej, w zależności od wyboru CPK dokonanego przy konwersji 5 lub 10 lat od daty konwersji (jednak nie później niż, odpowiednio, do 30 września 2024 r. lub 30 września 2029 r.), podano również.

"W związku z ostatecznym ustaleniem budżetu projektu oraz poziomu finansowania bankowego oraz biorąc pod uwagę dotychczas wniesione wkłady, emitent wraz z partnerem Liebrecht & Wood uzgodnili wzajemny docelowy udział w zysku projektu (udział Grupy na poziomie ok. 40%, udział Liebrecht & Wood - ok. 60%). Dodatkowo, jako że udzielony kredyt nie pokrywa w całości zapotrzebowania finansowego projektu, wspólnicy zobowiązali się do dofinansowania CPK w formie wkładów kapitałowych lub pożyczek w łącznej kwocie 8 067,7 tys euro, z czego emitent (poprzez spółki zależne) dofinansuje CPK w kwocie 3 111 tys euro w trzech transzach, w terminach do końca grudnia 2017, stycznia 2018 i maja 2018 r., przy czym niewykonanie powyższego zobowiązania skutkować będzie obniżeniem udziału grupy w zysku projektu" - czytamy dalej.

d17zn9t

Jednocześnie 10 listopada 2016 roku CPK zawarła z Hochtief Polska umowę o generalne wykonawstwo części nowych budynków w ramach projektu, to jest budynków oznaczonych jako F, H, O, P wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Wynagrodzenie ryczałtowe dla generalnego wykonawcy ustalono na kwotę 23 590 507,06 euro netto, powiększone o podatek od towarów i usług. Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi od dnia podpisania niniejszej umowy. Spodziewany termin ukończenia robót w ramach opisanej umowy to przełom lat 2017/2018 r., podano także.

"Powyżej opisane zdarzenia są kluczowymi elementami procesu realizacji projektu, pozwalającymi w pełni zabezpieczyć finansowanie budowy Kwartału Centralnego i jego terminowe ukończenie" - podsumowano w komunikacie.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

d17zn9t

Podziel się opinią

Share
d17zn9t
d17zn9t