Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Rozwiązanie za porozumieniem umowy inwestycyjnej związanej z Benefit Multi...

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Rozwiązanie za porozumieniem umowy inwestycyjnej związanej z Benefit Multimedia S.A. (dawniej 3 Space S.A.) (13/2013)
Share
dzo2aw7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie za porozumieniem umowy inwestycyjnej związanej z Benefit Multimedia S.A. (dawniej 3 Space S.A.) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Benefit Systems S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku informuje, iż w dniu 27 marca 2013 roku Spółka zawarła porozumienie rozwiązujące umowę inwestycyjną z dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki Benefit Multimedia S.A. (dawnie 3 Space S.A.) ? spółką Private Investors Sp.z o.o. oraz Panią Katarzyną Kłopocińską. Zgodnie z zawartym porozumieniem spółka Private Investors Sp.z o.o. oraz Pani Katarzyna Kłopocińska dokonają sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Benefit Multimedia S.A. na rzecz spółki stowarzyszonej z Grupy Kapitałowej Benefit Systems. W wyniku tej transakcji Grupa Kapitałowa Benefit Systems będzie posiadać akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego spółki Benefit Multimedia S.A. dających taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Ponadto zgodnie z porozumieniem spółka Private Investors Sp.z o.o. oraz Pani Katarzyna Kłopocińska zobowiązali się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki Benefit Multimedia S.A.
do dnia 31 grudnia 2015 roku. Zawarcie porozumienia nie powoduje zmiany strategii Spółki polegającej na rozwoju nowych obszarów działania, dotyczących inwestycji w sieci ekranów telewizyjnych oraz w usługi związane z tego typu urządzeniami, uzupełniające w naturalny sposób dotychczasową działalność Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-097 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fredry 6
(ulica) (numer)
+48 22 531 30 00 +48 22 531 32 88
(telefon) (fax)
ri@benefitsystems.pl www.benefitsystems.pl
(e-mail) (www)
836-16-76-510 750721670
(NIP) (REGON)
dzo2aw7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 James Van Bergh Prezes Zarządu Spółki
2013-03-27 Tomasz Józefacki W-ce Prezes Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7