Trwa ładowanie...
dtqftbv
espi

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (4/2012)

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (4/2012)

Share
dtqftbv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Benefit Systems S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości terminy publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2012 roku: Raporty roczne: 1.Jednostkowy raport roczny za 2011 rok - dnia 20 marca 2012 2.Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok ? dnia 20 marca 2012 Raporty kwartalne: 1.Kwartalny raport skonsolidowany za I kwartał 2012 ? dnia 14 maja 2012 2.Kwartalny raport skonsolidowany za III kwartał 2012 ? dnia 12 listopada 2012 Raporty półroczne 1.Skonsolidowany raport za I półrocze 2012 - dnia 29 sierpnia 2012 roku Zarząd Spółki informuje na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie Informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33 poz.259) ? dalej Rozporządzenie, iż skonsolidowane raporty kwartalne publikowane w roku 2012 będą zawierać kwartalną informację finansową, zawierającą informacje określone w § 87 ust.
1-3, ust. 4 zdanie wstępne oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia, sporządzoną zgodnie z MSR. W związku z tym Spółka nie będzie publikować jednostkowych raportów kwartalnych w 2012 roku. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II. kwartał 2012 r. Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku, w związku z tym iż Spółka przekaże raport roczny i odpowiednio skonsolidowany raport roczny jednocześnie w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego 2011. Zarząd Spółki informuje na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia, iż skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 publikowany w roku 2012, będzie zawierać informacje wskazane w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, sporządzone zgodnie z MSR. W związku z tym Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2012. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtqftbv

| | | BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-097 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fredry | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 531 30 00 | | +48 22 531 32 88 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@benefitsystems.pl | | www.benefitsystems.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-16-76-510 | | 750721670 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 James Van Bergh Prezes Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtqftbv

Podziel się opinią

Share
dtqftbv
dtqftbv