Trwa ładowanie...
d2msqk4
d2msqk4
espi

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wypłata dywidendy za rok 2013 przez Benefit Systems S.A. (22/2014)

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wypłata dywidendy za rok 2013 przez Benefit Systems S.A. (22/2014)
Share
d2msqk4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Wypłata dywidendy za rok 2013 przez Benefit Systems S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Benefit Systems S.A. informuje, iż w związku podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013, ustalono następujące zasady wypłaty dywidendy przez Spółkę: 1) Kwota zysku za rok 2013 przeznaczona na wypłatę dywidendy 19 888 976,00 złotych, 2) Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję - 8,00 złotych, 3) Dzień dywidendy 29 sierpnia 2014 roku, 4) Dzień wypłaty dywidendy 18 września 2014 roku. Podstawa prawa § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-097 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fredry 6
(ulica) (numer)
+48 22 531 30 00 +48 22 811 79 20
(telefon) (fax)
info@benefitsystems.pl www.benefitsystems.pl
(e-mail) (www)
8361676510 750721670
(NIP) (REGON)
d2msqk4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Tomasz Józefacki Prezes Zarządu Spółki
2014-07-15 Izabela Walczewska Schneyder Członek Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2msqk4

Podziel się opinią

Share
d2msqk4
d2msqk4