Trwa ładowanie...
dpodo2z
espi

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (5/2015)

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (5/2015)

Share
dpodo2z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Bogdana Pukowca, w sprawie dokonanych przez Niego transakcji nabycia i sprzedaży akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Data i rodzaj zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 02.01.2015 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych 400 akcji Spółki po średniej cenie 3,23 zł za akcję; 2. W dniu 19.01.2015 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,24 zł za akcję; 3. W dniu 22.01.2015 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych 300 akcji Spółki po średniej cenie 3,42 zł za akcję; 4. W dniu 28.01.2015 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył na rynku NewConnect w trybie transakcji
sesyjnych 600 akcji Spółki po średniej cenie 3,91 zł za akcję; 5. W dniu 25.02.2015 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych 150 akcji Spółki po średniej cenie 3,91 zł za akcję; 6. W dniu 27.02.2015 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych 150 akcji Spółki po średniej cenie 3,92 zł za akcję; 7. W dniu 27.02.2015 r. Pan Bogdan Pukowiec sprzedał na podstawie umowy cywilnoprawnej 25.000 akcji Spółki po średniej cenie 7,00 zł za akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Warszawska | | 153 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 33 816 17 56 | | +48 33 816 92 26 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9372604213 | | 241302763 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu Bogdan Pukowiec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

Podziel się opinią

Share
dpodo2z
dpodo2z