Trwa ładowanie...
d3keb4e

Best i Kredyt Inkaso szacują synergie z połączenia na ponad 400 mln zł w 2016-20

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Best i Kredyt Inkaso szacują, że łączne synergie wynikające z połączenia spółek po stronie wpłat w latach 2016-2020 wyniosą ponad 400 mln zł, a oszczędności kosztowe - blisko 30 mln zł, podały spółki. W ciągu 5 lat połączony podmiot ma zmniejszyć dystans do lidera rynku i podwoić wartość portfela.

Share
d3keb4e

"Zgodnie z zaprezentowanymi dziś planami, oczekuje się, że połączenie Best i Kredyt Inkaso pozwoli osiągnąć wielomilionowe synergie. Będą to przede wszystkim synergie przychodowe, wynikające m.in. z połączenia baz danych obu spółek, wykorzystania najlepszych praktyk windykacyjnych, wymiany know-how oraz wdrożenia w połączonej grupie nowoczesnego systemu informatycznego Sigma, który zostanie wkrótce uruchomiony w Best. Dzięki tym działaniom, spodziewane wpłaty z wierzytelności będą większe, skróci się także czas odzysku. Oczekuje się, że łączne synergie po stronie wpływów w latach 2016-2020 mogą wynieść ponad 400 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zarządy łączących się spółek spodziewają się także istotnych oszczędności po stronie kosztowej, wynikających m.in. z optymalizacji wewnętrznej, wspomnianego wdrożenia Sigmy, ograniczenia kosztów zewnętrznych (głównie TFI)
czy spodziewanego obniżenia kosztów finansowania. Mimo, że planowana zmiana strategii windykacyjnych będzie wiązała się również z dodatkowymi nakładami, to łączne oczekiwane oszczędności kosztowe do 2020 r. spółki szacują na blisko 30 mln zł.

"Oczekujemy, że w wyniku połączenia skokowo poprawimy wyniki operacyjne i finansowe, umacniając czołową pozycję i systematycznie zmniejszając dystans do krajowego lidera. Przykładowo, nasz cel w zakresie oczekiwanych wpłat od dłużników po 5 latach to ponad 1,3 mld zł rocznie, podczas gdy obecnie suma wpłat osiąganych przez Best i Kredyt Inkaso wynosi nieco ponad 300 mln zł. W efekcie planowanych synergii, spodziewamy się jednocześnie znaczącego wzrostu efektywności działania do 2020 r." - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

d3keb4e

Wartość portfeli wierzytelności w zarządzaniu łączących się spółek już dziś wynosi ok. 17,6 mld zł. Zarządy oczekują, że do 2020 r. wartość ta może zostać co najmniej podwojona.

Planowane inwestycje w wierzytelności w latach 2016-2020 mogą sięgnąć około 5 mld zł, w tym około 700 mln zł to planowane nakłady inwestycyjne na już rozpoznanych rynkach zagranicznych.

"W scenariuszu tym przyjęto utrzymanie inwestycji zagranicznych na dotychczasowym poziomie, tymczasem, oczywiście, będziemy dążyć do dalszego rozwoju, m.in. poprzez wejście na nowe, dojrzałe rynki europejskie. Oczekujemy, że jako duży, połączony podmiot będziemy mieć również większe możliwości pozyskiwania finansowania. Obligacje pozostaną głównym, preferowanym źródłem kapitału, przy czym po połączeniu będziemy mogli myśleć np. o oferowaniu obligacji nie tylko w kraju, lecz również na rynkach międzynarodowych, co - działając osobno - byłoby znacznie trudniejsze czy wręcz niemożliwe" - wskazał prezes Kredyt Inkaso Paweł Szewczyk.

Jednocześnie połączona spółka powinna utrzymać wskaźniki zadłużenia na bardzo bezpiecznym poziomie, a nawet obniżyć je w perspektywie najbliższych lat, dodał prezes.

d3keb4e

Połączonym podmiotem kierować będzie zarząd złożony z menedżerów obu spółek. Prezesem będzie Krzysztof Borusowski, natomiast Paweł Szewczyk zostanie wiceprezesem.

Zarządy Best i Kredyt Inkaso zawarły we wrześniu br. umowę, która zakłada, że połączenie spółek zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso oraz Gamex na Best jako spółkę przejmującą. Fuzja prawna firm planowana jest na drugi kwartał przyszłego roku r., zaś przeprowadzenie operacyjnego połączenia obu firm planowane jest do końca 2016 r.

Wcześniej Best poinformował, że przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso za 152 mln zł, zaś w niedługim czasie planuje zwiększyć udział do blisko 33%.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Działa dziś w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, Rosji, Rumunii i Bułgarii.

(ISBnews)

d3keb4e

Podziel się opinią

Share
d3keb4e
d3keb4e