Trwa ładowanie...
d4jsehy
espi

BETACOM - Betacom S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitało...

BETACOM - Betacom S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. (3/2012)

Share
d4jsehy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BETACOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Betacom S.A. Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 stycznia 2012 roku zawiadomienia od Grupy Kapitałowej TOTMES S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A. Zgodnie z powyższym zawiadomieniem TOTMES S.A. w dniu 17 stycznia 2012 roku sprzedał 43.112 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A., które stanowiły 2,13% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją TOTMES S.A. posiadał bezpośrednio 43.112 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 2,13% kapitału zakładowego Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A., natomiast TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiadał 98.686 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A., które stanowiły 4,89% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po ww. transakcji TOTMES S.A. nie posiada akcji Betacom S.A. bezpośrednio, natomiast TOTMES TMT
S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiada 98.686 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A., które stanowią 4,89% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jsehy

| | | BETACOM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BETACOM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-377 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Połczyńska | | 31A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 533 98 88 | | 022 533 98 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | betacom@betacom.com.pl | | www.betacom.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-10-22-097 | | 010963920 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jsehy

Podziel się opinią

Share
d4jsehy
d4jsehy