Trwa ładowanie...

Bez zaskoczenia ze strony Fedu

Zgodnie z konsensusem rynkowym Fed nie zmienił parametrów polityki monetarnej. W komunikacie po posiedzeniu Fed nie było istotniejszych zmian. Najważniejszy zwrot wskazujący na to, że Fed będzie cierpliwy w normalizacji polityki pieniężnej został utrzymany.

Share
Bez zaskoczenia ze strony Fedu
Źródło: WP.PL
d13t80u

Fed będzie w większym stopniu zwracał uwagę na czynniki zewnętrzne takie jak na przykład rozwój sytuacji gospodarczej na świecie. Wadze monetarne dostrzegają dalszy wzrost aktywności w gospodarce, a także znaczną poprawę kondycji amerykańskiego rynku pracy.

W kwestii inflacji oczekiwany jest jej dalszy spadek a najbliższym czasie, jednak oczekuje się, że w średnim terminie wskaźnik cen konsumentów znów będzie wzrastał i zbliży się do celu inflacyjnego na poziomie 2,0%. Przede wszystkim istotna będzie dynamika wzrostu płac, gdyż ewentualny spadek presji na wzrost płac może być istotnym czynnikiem opóźniającym decyzję o pierwszej podwyżce stóp procentowych. Jak na razie jednak w opinii Fed niższa inflacja nie stoi na przeszkodzie by myśleć o zacieśnianiu polityki monetarnej w najbliższym czasie, choć proces ten będzie zależał od napływających danych z gospodarki amerykańskiej. Fed niczym nie zaskoczył rynków, więc reakcja rynków jest także ograniczona. Waluta amerykańska zyskiwała nieco na wartości.

W dniu wczorajszym o stopach procentowych decydował także RNBZ. Decyzją banku główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 3,5%, a w komunikacie została zawarta fraza wskazująca na to, że RBNZ zamierza utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie jeszcze przez jakiś czas. Mniej jastrzębi komunikat jest wynikiem spadku inflacji w czwartym kwartale poniżej celu inflacyjnego banku. Przyszłe decyzje banku będą zależały od danych napływających z gospodarki. Dolar nowozelandzkie znalazł się pod presją sprzedających w wyniku publikacji komunikatu, gdyż bank odniósł się do kwestii samej waluty stwierdzając, że oczekuje dalszej istotnej deprecjacji NZD. Obecnie para NZDUSD handlowana jest poniżej poziomu 0,7300, a obserwowana dywergencja w polityce monetarnej Fedu i RBNZ powinna sprzyjać dalszym spadkom na tej parze w średnim terminie.

d13t80u

Podczas czwartkowej sesji warto zwrócić uwagę na publikację indeksy nastrojów ze strefy euro oraz wskaźnik inflacji konsumenckiej z Niemiec. Według wstępnych danych oczekiwany jest spadek inflacji HICP o 1% w ujęciu miesięcznym i do -0,2% w skali roku.

NZDUSD

NZDUSD powrócił do spadków. Para w dniu wczorajszym przełamała wsparcie w postaci minimum z listopada 2011 roku na poziomie 0,7369, co otworzyło drogę do dalszych spadków w średnim terminie. Silna geometryczna strefa wsparcia znajduje się obecnie w rejonie 0,7180-0,8205 wyznaczonej przez projekcje 261,8% całości korekty wzrostowej z poziomu 0,7617 na 0,7888 oraz 41,4% zniesienia całości fai wzrostowej zapoczątkowanej jeszcze w marcu 2009 roku. Maksimum lokalne na poziomie 0,7492 wyznacza opór.

[ NZDUSD

]( http://www.money.pl/pieniadze/forex/waluty/forex,nzdusd.html )

d13t80u

EURUSD

Techniczny obraz rynku na eurodolarze nie uległ większym zmianom. Wczorajszy komunikat Fedu przyczynił się do lekkiego umocnienia USD względem euro, jednak spadki wyhamowały w rejonie 50% zniesienia Fib całości ostatniej fali wzrostowej z poziomu 1,1097. Dodatkowo na wykresie H1 w rejonie minimum z 26.I.2015 widoczna jest formacja młota, co może chwilowo hamować potencjał spadkowy na EURUSD. Dopiero ewentualne zejście poniżej poziomu 1,1220 może stać się impulsem do powrotu do spadków w okolice styczniowego minimum. Najbliższy opór wyznacza poziom 1,1422, tuż powyżej którego rozciąga się ważna geometryczna strefa w rejonie 1,1442-1,1453.
[ EURUSD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

Anna Wrzesińska

Noble Securities S.A.

| Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji, stanowiących rekomendacje, dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym, lub jako podstawa do podejmowania działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez
NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania, lub zaniechania osób, lub podmiotów, korzystających z opracowania, ani za działania, lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawienia się inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) sa ryzykowne, ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. |
| --- |

d13t80u

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d13t80u
d13t80u