Trwa ładowanie...
d4dzwdb
Prawo i finanse
+1

Bezpieczny podpis elektroniczny coraz popularniejszy

Już ponad połowa deklaracji rozliczeniowych przekazywanych do ZUS w formie elektronicznej sygnowana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Share
Bezpieczny podpis elektroniczny coraz popularniejszy
Źródło: Jupiterimages
d4dzwdb

Już ponad połowa deklaracji rozliczeniowych przekazywanych do ZUS w formie elektronicznej sygnowana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym. Korzysta z niego już ponad 80 tys. płatników składek.

Płatnicy składek, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 ubezpieczonych, są zobowiązani do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych oraz ich korekt w postaci elektronicznej - za pomocą programu "Płatnik" lub innego programu interfejsowego. Dokumenty te muszą opatrzyć podpisem elektronicznym. Złożenie tego podpisu możliwe jest przy użyciu odpowiedniego certyfikatu.

Od 21 lipca 2007 r. obowiązują równolegle dwa rodzaje certyfikatów do składania podpisu elektronicznego:
- dotychczasowy, niekwalifikowany, wystawiany przez Certum - Powszechne Centrum Certyfikacji za pośrednictwem Punktów Rejestracji ZUS oraz
- certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu elektronicznego, wystawiany dla osób fizycznych, który można nabyć w kwalifikowanych centrach certyfikacji.

d4dzwdb

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zmienia artykuł 60, zgodnie z którym ZUS mógł przyjmować dokumenty ubezpieczeniowe przekazywane w postaci elektronicznej podpisane przy użyciu certyfikatów klucza publicznego (dedykowanych ZUS) tylko do 20 lipca tego roku. Zgodnie z wprowadzoną zmianą dokumenty te mogą być przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do czasu utraty ważności dotychczas używanych certyfikatów. Termin ważności certyfikatów klucza publicznego nie może być dłuższy niż jeden rok. Zatem ostatecznym terminem wygaśnięcia niekwalifikowanych certyfikatów wystawianych przez ZUS jest 20 lipca 2009 r.

Posiadanie kwalifikowanego certyfikatu umożliwia przesyłanie do ZUS drogą elektroniczną również innych dokumentów (np. wniosku płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek).

Więcej informacji o bezpiecznym podpisie elektronicznym oraz adresy kwalifikowanych centrów certyfikacji można znaleźć na stronie internetowej ZUS pod adresem: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=2167

[ Prezentacja z najnowszymi wynikami korzystania z bezpiecznego podpisu

]( http://i.wp.pl/a/f/Excel/21379/20081222sumarycznie.xls )

d4dzwdb

Podziel się opinią

Share
d4dzwdb
d4dzwdb