Trwa ładowanie...
d291jvb
d291jvb

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej na 2015 r.

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjęła uchwałę w sprawie obowiązkowej opłaty rocznej oraz opłaty ostrożnościowej, które będą wnoszone przez banki na 2015 rok. Stawka obowiązkowej opłaty rocznej została ustalona na 0,189%, zaś opłaty ostrożnościowej na 0,05% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia norm określonych w ustawie Prawo bankowe, czytamy w komunikatach.
Share
d291jvb

"Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę opłaty rocznej na 2015 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania - w wysokości 0,189% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia norm określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe" - czytamy w komunikacie.

W przypadku opłaty ostrożnościowej, ustalonej na przyszły rok stawka została określona na 0,05%12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia norm określonych w prawie bankowym.

BFG podał, że podstawą naliczenia zarówno opłaty rocznej i jak i ostrożnościowej jest stan 12,5 -krotności sumy tych wymogów według stanu na 31 grudnia 2014 r., zaś obie opłaty mają być wniesione przez banki do 16 marca 2015 r.

d291jvb

Fundusz ustalił także stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych przez banki.

"Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, w wysokości 0,55% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, stanowiącej podstawę obliczania kwoty rezerwy obowiązkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami" - czytamy także.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Zadaniem Funduszu jest działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz stabilności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz wzrostu zaufania do systemu finansowego.

(ISBnews)

d291jvb

Podziel się opinią

Share
d291jvb
d291jvb