Trwa ładowanie...
d1px5ds

BGŻ SA - Rezygnacje członków Zarządu Banku BGŻ S.A. (22/2015)

BGŻ SA - Rezygnacje członków Zarządu Banku BGŻ S.A. (22/2015)

Share
d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacje członków Zarządu Banku BGŻ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacje członków Zarządu Banku BGŻ S.A. Raport bieżący 22/2015 z dnia 20 marca 2015 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (?Bank?, ?BGŻ?) informuje, że 20 marca 2015 r. wpłynęły następujące rezygnacje Wiceprezesów Zarządu: Pani Monika Nachyła złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2015 r. Pani Nachyła nie podała powodów rezygnacji. Pan Gerardus Embrechts złożył rezygnację z funkcji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 marca 2015 r. Pan Embrechts nie podał powodów rezygnacji. Pan Dariusz Odzioba złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 marca 2015 r. Pan Odzioba nie podał powodów rezygnacji. Pan Witold Okarma złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień połączenia Banku BGŻ S.A. z Bankiem BNP Paribas Polska S.A. Pan Okarma nie podał powodów rezygnacji. Pan Andrzej Sieradz złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 marca 2015 r. Pan Sieradz nie podał
powodów rezygnacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Resignations of BGŻ S.A. Management Board Members Current report 22/2015 dated 20 March 2015 Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (Bank, BGŻ) hereby informs that on 20 March 2015 it received the following resignations of Vice Presidents of the Management Board: Ms Monika Nachyła resigned from the post of Vice President of the Management Board effective as of 30 April 2015. Ms Nachyła did not give reasons for the resignation. Mr Gerardus Embrechts resigned from the post of First Vice President of the Management Board effective as of 31 March 2015. Mr. Embrechts did not give reasons for the resignation. Mr Dariusz Odzioba resigned from the post of Vice President of the Management Board effective as of 31 March 2015. Mr. Odzioba did not give reasons for the resignation. Mr Witold Okarma resigned from the post of Vice President of the Management Board effective as of the merger date of Bank BGŻ S.A. with Bank BNP Paribas Polska S.A. Mr. Okarma did not give reasons for the resignation. Mr
Andrzej Sieradz resigned from the post of Vice President of the Management Board effective as of 31 March 2015. Mr. Sieradz did not give reasons for the resignation. Legal basis: § 5 section 1 point 21 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. | | |
| | | | |

d1px5ds

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Geert Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Magdalena Legęć Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds