Trwa ładowanie...
d1arxkp
espi
07-03-2013 07:03

BGŻ SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

BGŻ SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
d1arxkp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody z tytułu odsetek 2 156 478 1 692 151 516 695 408 722
Przychody z tytułu opłat i prowizji 350 344 310 857 83 943 76 920
Zysk (strata) brutto 173 964 149 566 41 682 37 009
Zysk (strata) netto 130 049 128 097 31 160 31 697
Całkowite dochody ogółem za rok 334 755 142 845 80 208 35 346
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 611 648 -18 189 146 552 -4 501
Aktywa razem 37 196 663 33 407 213 9 098 543 7 563 669
Zobowiązania wobec klientów 26 941 971 22 941 652 6 590 179 5 194 179
Zobowiązania razem 33 724 046 30 769 351 8 249 118 6 966 435
Kapitał akcyjny 51 137 43 137 12 508 9 767
Kapitał własny razem 3 472 617 2 637 862 849 424 597 234
Liczba akcji (w szt.) 51 136 764 43 136 764
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 2,86 2,97 0,70 0,67
Razem fundusze własne 3 176 912 2 399 781 777 093 543 330
Całkowity wymóg kapitałowy 2 155 392 1 980 349 527 223 448 367
Współczynnik wypłacalności (%) 11,8 9,7
Do przeliczenia wykorzystano kurs EUR ogłoszony przez NBP na 31 grudnia 2012 - 1 EUR = 4,0882 PLN oraz na 31 grudnia 2011 - 1 EUR = 4,4168 PLN.Do przeliczenia pozycji: przychody z tytułu odsetek, przychody z tytułu opłat i prowizji, zysk (strata) brutto, zysk (strata) netto, całkowite dochody ogółem, przepływy środków pieniężnych netto, razem wykorzystano kurs EUR liczony jako średnie arytmetyczne kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2012 - 1 EUR = 4,1736 PLN oraz 1 stycznia - 31 grudnia 2011 - 1 EUR = 4,1401 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list do sprawozdania BGZ2012Grupa.pdf List Prezesa Zarządu
SFGKBGZ_2012.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku
Opinia BGŻ skonsolidowane.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
BGŻ skonsolidowane.pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończy dnia 31 grudnia 2012 r.
Sprawozdanie z działalności GK BGŻ 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ S.A. w 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1arxkp

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Jacek Bartkiewicz Prezes Zarządu
2013-03-07 Gerardus Cornelis Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Magdalena Legęć Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Johannes Gerardus Beuming Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Dariusz Odzioba Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Witold Okarma Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Wojciech Sass Wiceprezes Zarzadu
2013-03-07 Andrzej Sieradz Wiceprezes Zarzadu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Katarzyna Romaszewska-Rosiak Dyrektor Zarządzający ds. Finansów i Sprawozdawczości Główny Księgowy Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1arxkp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1arxkp
d1arxkp