Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie o zamiarze połaczenia (4/2012)

BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie o zamiarze połaczenia (4/2012)
Share
d1nqbj6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIO-MED INVESTORS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zamiarze połaczenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BIO-MED Investors S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent", "Spółka Przejmująca") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2012 ogłasza pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką BIO-MED I S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka Przejmowana"). Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej nastąpi w trybie określonym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej i posiada 100% akcji Spółki przejmowanej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie spółek obywać się będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz w tzw. trybie uproszczonym przewidzianym regulacją art. 516 § 6 KSH. Połączenie Emitenta ze spółką zależną jest częścią strategii funkcjonowania podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. na rynku
kapitałowym i stanowi przygotowanie do planowanego w przyszłości przeniesienia notowań akcji Emitenta z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Niezależnie od wymaganej przepisami KSH formy prezentacji materiałów związanych z połączeniem spółek Zarząd Emitenta, mając na względzie równy dostęp wszystkich inwestorów do informacji zawartych w dokumentacji planu połączenia, przedstawi je w formie elektronicznej na własnej stronie internetowej wraz z dokumentacją do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (www.biomedinvestors.pl), którego przedmiotem obrad będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia obu podmiotów. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusze zostaną powiadomieni zgodnie z wymogami określonymi w KSH. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PierwszeZawiadomienieBIO-MED Investors.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIO-MED INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIO-MED INVESTORS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-109 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kiełbaśnicza 28
(ulica) (numer)
(71) 79 11 555 (71) 79 11 556
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Andrzej Trznadel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6