Trwa ładowanie...
d3qxadv

BIO PLANET - Przystąpienie do systemu EBI (1/2015) - EBI

BIO PLANET - Przystąpienie do systemu EBI (1/2015)

Share
d3qxadv
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przystąpienie do systemu EBI
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Bio Planet S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2015 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A przydzieliła Spółce dostęp do systemu Elektroniczna Baza Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 6 lutego 2015 roku Bio Planet S.A. zaczął podlegać obowiązkom informacyjnym i rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Wszystkie raporty Spółki będą przekazywane w języku polskim. PODSTAWA PRAWNA RAPORTU: § 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm. ?Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qxadv

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qxadv

Podziel się opinią

Share
d3qxadv
d3qxadv