Trwa ładowanie...
d2l9m5m
espi

BIOFACTORY S.A. - Nabycie akcji spółki przez Wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej w 2...

BIOFACTORY S.A. - Nabycie akcji spółki przez Wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej w 2012 roku (1/2013)

Share
d2l9m5m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | ESPI | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOFACTORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji spółki przez Wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 09.01.2013 r. powzioł informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie, od Wiceprezesa Zarządu Spółki Krzysztofa Olbrychta oraz od członka Rady Nadzorczej, o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w 2012 r, których łączna wartość w roku kalendarzowym 2012 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Wiceprezes Zarządu Spółki, Krzysztof Olbrycht, w 2012 r. dokonał zakupu 8.448 akcji Spółki, na łączną kwotę 20.359,47 zł. Szczegółowe zestawienie załączono. Członek Rady Nadzorczej, w 2012 r. dokonał zakupu 1.450 akcji Spółki, na łączną kwotę 3.714 zł. Szczegółowe zestawienie (data; ilość akcji; wartość w zł): - 19.09.2012; 900; 2.475 - 20.09.2012; 100; 219 - 26.09.2012; 250; 590 - 22.11.2012; 200; 430 Akcje zostały nabyte przez wyżej wymienione osoby na rynku NewConnect, w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Podstawa prawna: Art. 160 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zestawie transakcji KO na akcjach w 2012.pdf | Transakcje Wiceprezesa Zarządu na akcjach BFC w 2012 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l9m5m

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Krzysztof Olbrycht Wiceprezes Zarządu Krzysztof Olbrycht

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l9m5m

Podziel się opinią

Share
d2l9m5m
d2l9m5m