Trwa ładowanie...
d1xpg1o
espi

BIOMAXIMA S.A. - Zawiadomienie od Członka Zarządu o nabyciu akcji Spółki. (2/2012)

BIOMAXIMA S.A. - Zawiadomienie od Członka Zarządu o nabyciu akcji Spółki. (2/2012)

Share
d1xpg1o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Zawiadomienie od Członka Zarządu o nabyciu akcji Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, iż w dniu 19.01.2012 r. otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu o nabyciu akcji BioMaxima S.A. 1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do przekazania informacji z emitentem; Osoba przekazująca informację jest Członkiem Zarządu BioMaxima S.A. 2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja; Akcje BioMaxima S.A. 3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia; Nabycie akcji BioMaxima S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji: W dniu 23.12.2011 kupno 10 akcji po cenie 6,65 zł za akcje. W dniu 27.12.2011 kupno 30 akcji po cenie 6,65 zł za akcje. W dniu 27.12.2011 kupno 1 akcji po cenie 6,85 zł za akcje. Wszystkie transakcje zawarte na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

| | | BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOMAXIMA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-460 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mireckiego | | 29-31 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (81) 745 51 40 | | (81) 744 29 15 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Henryk Lewczuk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

Podziel się opinią

Share
d1xpg1o
d1xpg1o