Trwa ładowanie...
d4fyhp2

Biomed-Lublin wypowiedział umowy z PARP, zwróci 29,5 mln zł dofinansowania

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Biomed-Lublin zdecydował o wypowiedzeniu umów o dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), podała spółka. Spółka jest zobowiązana do zwrotu pobranych ok. 29,5 mln zł dofinansowania w całości wraz z odsetkami liczonymi jak za zaległości podatkowe.

Share
d4fyhp2

Kwoty te wchodzą w skład bieżącej listy wierzytelności, przygotowanej i przekazanej sądowi w ramach trwającego postępowania restrukturyzacyjnego. Lista ta stanowi podstawę rozmów i negocjacji z wierzycielami, których celem jest doprowadzenie do zatwierdzenia postanowień układowych.

"Po przeanalizowaniu przez nowo powołany zarząd [...] możliwości finalizacji projektów realizowanych na podstawie ww. umów w terminie zaakceptowanym przez Ministra Rozwoju tj. do 15 kwietnia 2016 r. [...] uznano, że spółka nie ma faktycznych możliwości zrealizowania projektów w ww. terminie. Przyczyną decyzji o wypowiedzeniu ww. umów przez zarząd spółki jest brak pozyskania do dnia dzisiejszego finansowania niezbędnego dla sfinalizowania projektów. Dodatkowo, ze względu na trudną sytuację finansową, związaną w szczególności ze stanem realizacji projektów, spółka zmuszona była złożyć 12 stycznia 2016 r. wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego" - czytamy w komunikacie.

Emitent wskazuje jednocześnie, iż wypowiedzenie umów nie wyklucza go z możliwości uzyskania innych dotacji w przyszłości.

"Zarząd jest w trakcie rozmów z PARP (jak i z innymi kluczowymi wierzycielami) w sprawie ustalenia finalnych propozycji układowych określających sposób spłaty zobowiązań po zatwierdzeniu układu, w ramach toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego" - podsumowano.

d4fyhp2

Pod koniec stycznia br. spółka podała, że Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na przedłużenie okresu realizacji trzech projektów złożonych przez Biomed-Lublin do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do 15 kwietnia br. oraz na uruchomienie produkcji w fabryce w Mielcu do dnia 31 marca 2017 r.

Zgoda dotyczyła projektów realizowanych przez Biomed-Lublin w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
- Albumina dożylna nowej generacji oparta o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów
- Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG
- Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego czynnika von Willebranda.

Ministerstwo wskazało wtedy, że dla ww. projektów wydłużony został wyłącznie okres realizacji i uruchomienia produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego okresu kwalifikowalności kosztów, z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego w tym zakresie. Spółka podawała też, że jest w trakcie przygotowywania z PARP stosownych aneksów do umów na realizację projektów.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.

(ISBnews)

d4fyhp2

Podziel się opinią

Share
d4fyhp2
d4fyhp2