Trwa ładowanie...
d1nfmb3

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za ...

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r. (10/2015)

Share
d1nfmb3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka") informuje o zmianie daty przekazania raportu rocznego Spółki za okres roku obrotowego 2014, którego termin opublikowania został pierwotnie, zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 31 stycznia 2015 r. wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2015 r. Nowym terminem publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014 roku jest dzień 17 kwietnia 2015 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029 LUBLIN
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNIWERSYTECKA 10
(ulica) (numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25) +48 (81) 533 80 60
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
712-25-91-951 431249645
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

Podziel się opinią

Share
d1nfmb3
d1nfmb3