Trwa ładowanie...
d3nvuh0
d3nvuh0
espi

BIOTON - Aktualizacja wpisu w KRS dotyczącego akcji BIOTON S.A. serii AA oraz serii AB (58/2013)

BIOTON - Aktualizacja wpisu w KRS dotyczącego akcji BIOTON S.A. serii AA oraz serii AB (58/2013)
Share
d3nvuh0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Aktualizacja wpisu w KRS dotyczącego akcji BIOTON S.A. serii AA oraz serii AB
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2013 z dnia 06.09.2013 r. BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13.09.2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po posiedzeniu niejawnym zaktualizował wpis w KRS dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału warunkowego w drodze emisji następujących akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,20 PLN każda: (i) 33.951.250 akcji serii AA oraz (ii) 165.679.888 akcji serii AB. W związku z powyższym: ? wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.717.283.262,40 PLN, ? liczba akcji Spółki wszystkich zarejestrowanych emisji wynosi 8.586.416.312, ? ogólna liczba głosów, wynikających z wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Spółki, wynosi 8.586.416.312.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starościńska 5
(ulica) (numer)
022 7214001 022 7214004
(telefon) (fax)
bioton@bioton.pl www.bioton.pl
(e-mail) (www)
5210082573 001384592
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2013-09-13 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nvuh0

Podziel się opinią

Share
d3nvuh0
d3nvuh0