Trwa ładowanie...
d16e068
espi

BIOTON - Emisja akcji BIOTON S.A. serii AA w ramach kapitału warunkowego (4/2012)

BIOTON - Emisja akcji BIOTON S.A. serii AA w ramach kapitału warunkowego (4/2012)

Share
d16e068

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja akcji BIOTON S.A. serii AA w ramach kapitału warunkowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.10.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru ("Uchwała NWZ"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2011 z dnia 19.10.2011 r. oraz w związku z umową sprzedaży udziałów Biolek Sp. z o.o. ("Biolek"), zawartą pomiędzy Spółką, jako kupującym a Troqueera Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji ("Troqueera"), jako sprzedającym ("Umowa"), o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr: 31/2011 z dnia 31.08.2011 r. oraz 36/2011 z dnia 22.09.2011 r., Zarząd Spółki w dniu 19.01.2012 r. podjął uchwałę o zaoferowaniu Troqueera 94.614.264 imiennych warrantów subskrypcyjnych, emitowanych na podstawie Uchwały NWZ ("Warranty Subskrypcyjne"), z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji serii AA Spółki ("Akcje Serii AA") po cenie emisyjnej równej 20 (dwadzieścia) groszy za
jedną Akcję Serii AA. Wydanie Troqueera Warrantów Subskrypcyjnych oraz wykonanie przez Troqueera wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych prawa do objęcia Akcji Serii AA nastąpiło w dniu 19.01.2012 r. Cena emisyjna Akcji Serii AA został zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19.01.2012 r. Emisja Akcji Serii AA stanowi płatność na rzecz Troqueera premii w wysokości 6,5 mln PLN w związku dokonaniem przez Biolek w dniu 18.01.2012 r. pierwszej dostawy produktów weterynaryjnych w celu ich sprzedaży na rynku w Polsce w ramach umowy zawartej przez Biolek oraz Biopoint M. Jankowski, M. Niewiadomska Sp. j. w dniu 13.12.2011 r. ("Zdarzenie"). Płatność premii nastąpiła na podstawie z Umowy z wykorzystaniem Mechanizmu Emisji Uzupełniającej (zgodnie z definicją w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 31.08.2011 r.) wg średniej zamknięcia na GPW akcji Spółki w ciągu 30 dni sesyjnych poprzedzających dzień, w którym wystąpiło Zdarzenie. O wystąpieniu Zdarzenia Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2012 z dnia
19.01.2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

| | | BIOTON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOTON | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starościńska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 7214001 | | 022 7214004 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bioton@bioton.pl | | www.bioton.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5210082573 | | 001384592 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2012-01-19 Adam Polonek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

Podziel się opinią

Share
d16e068
d16e068