Trwa ładowanie...
d1thvfo

BIOTON - Warunkowa rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii A1 (42/2011)

BIOTON - Warunkowa rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii A1 (42/2011)

Share
d1thvfo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-11
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Warunkowa rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii A1
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 22.09.2011 r. BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 914/11 z dnia 11.10.2011 r. ("Uchwała") postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 260.980.086 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 PLN każda ("Akcje Serii A1") oraz oznaczyć je kodem PLBIOTN00029, pod warunkiem wprowadzenia Akcji Serii A1 do obrotu na tym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLBIOTN00029. W załączeniu tekst Uchwały.
Załączniki
Plik Opis
UchwałaKDPW914_11.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOTON SA
(pełna nazwa emitenta)
BIOTON Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-516 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starościńska 5
(ulica) (numer)
022 7214001 022 7214004
(telefon) (fax)
bioton@bioton.pl www.bioton.pl
(e-mail) (www)
5210082573 001384592
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2011-10-11 Adam Aleksandrowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1thvfo

Podziel się opinią

Share
d1thvfo
d1thvfo