Trwa ładowanie...
d2gmryi

BIOTON - Zmiany w składzie Zarządu BIOTON S.A. (67/2011)

BIOTON - Zmiany w składzie Zarządu BIOTON S.A. (67/2011)

Share
d2gmryi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu BIOTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. (?Spółka") informuje, że: 1. w dniu 20.12.2011 r. Pan Adam Polonek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prokurenta samoistnego Spółki, 2. w dniu 20.12.2011 r. Pan Adam Aleksandrowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Pan Adam Aleksandrowicz będzie współpracował ze Spółką do dnia 31.05.2012 r., 3. w dniu 20.12.2011 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu odpowiedzialnego za prowadzenie spraw finansowych Pana Adama Polonka. Pan Adam Polonek, lat 35, posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego. Od 2006 r. jest pracownikiem BIOTON S.A., gdzie zajmował stanowisko z-cy dyrektora finansowego, a następnie dyrektora finansowego. W trakcie tego czasu miał możliwość zwiększania swojej wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania finansami spółki, finansowania dłużnego, projektów rozwojowych i
transakcji restrukturyzacyjnych. Pan Adam Polonek realizuje również funkcję nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych BIOTON S.A. W latach 2000-2006 Pan Adam Polonek zatrudniony był w CAIB Financial Advisers (obecnie UniCredit CAIB Poland), na stanowiskach od analityka do zastępcy dyrektora, gdzie zajmował się doradztwem m.in. w zakresie fuzji i przejęć, wycen przedsiębiorstw, a także optymalizacji struktur finansowania. Pan Adam Polonek był uczestnikiem szeregu szkoleń w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, wycen przedsiębiorstw, a także prowadzenia projektów. Biegle włada językiem angielskim. Działalność Pana Adama Polonka wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Adam Polonek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do BIOTON S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje także w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gmryi

| | | BIOTON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOTON | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starościńska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 7214001 | | 022 7214004 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bioton@bioton.pl | | www.bioton.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5210082573 | | 001384592 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu
2011-12-21 Piotr Błaszczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gmryi

Podziel się opinią

Share
d2gmryi
d2gmryi