Trwa ładowanie...
d45tuc6
d45tuc6
espi

BIPROMET S.A. - Otrzymanie zawiadomienia z Capital Partners S.A. na podstawie Art. 69 Ustawy o of...

BIPROMET S.A. - Otrzymanie zawiadomienia z Capital Partners S.A. na podstawie Art. 69 Ustawy o ofercie (26/2011)
Share
d45tuc6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIPROMET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia z Capital Partners S.A. na podstawie Art. 69 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd BIPROMET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 25 lipca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Capital Partners S.A. o następującej treści: Capital Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu własnym oraz podmiotu zależnego, na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 22 lipca 2011 roku zbyła 347.971 akcji BIPROMET S.A., a Capital Partners Investment i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 541 (dalej "Fundusz") reprezentowany przez podmiot zależny od Capital Partners S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, nabył powyższe
akcje. Przeniesienie akcji nastąpiło poprzez wniesienie akcji BIPROMET S.A. do Funduszu w ramach opłacenia przez Capital Partners S.A. certyfikatów Funduszu. Capital Partners S.A. przed dokonaniem powyższej transakcji posiadała bezpośrednio 635.814 akcji BIPROMET S.A., które stanowiły 10,26% kapitału zakładowego BIPROMET S.A. i uprawniały do 635.814 głosów, stanowiących 10,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie Capital Partners S.A. bezpośrednio posiada 287.843 akcji BIPROMET S.A., które stanowią 4,64% kapitału zakładowego BIPROMET S.A. i uprawniają do 287.843 głosów, stanowiących 4,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu natomiast wraz z akcjami posiadanymi poprzez Fundusz (podmiot zależny), posiada 635.814 akcji BIPROMET S.A., które stanowią 10,26% kapitału zakładowego BIPROMET S.A. i uprawniają do 635.814 głosów, stanowiących 10,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIPROMET S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-956 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Graniczna 29
(ulica) (numer)
032 7745801 032 2562761
(telefon) (fax)
bipromet@bipromet.com.pl www.bipromet.pl
(e-mail) (www)
6340197513 003555075
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Tadeusz Baj Prezes Zarządu
2011-07-26 Marek Kacprowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45tuc6

Podziel się opinią

Share
d45tuc6
d45tuc6