Trwa ładowanie...
d3w31ma

BIPROMET S.A. - Pozyskanie zamówienia o znaczącej wartości przez spółkę zależną. (3/2011)

BIPROMET S.A. - Pozyskanie zamówienia o znaczącej wartości przez spółkę zależną. (3/2011)

Share
d3w31ma
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-12
Skrócona nazwa emitenta
BIPROMET S.A.
Temat
Pozyskanie zamówienia o znaczącej wartości przez spółkę zależną.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Bipromet S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2011 r. powziął informację, że spółka zależna Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. pozyskała znaczące zamówienie od DOPRASTAV S.A. Oddziałw Polsce, z siedzibą w Katowicach na realizację następującego zadania: Wykonanie przepustów ramowych i rurowych poz. 3.1.÷3.46 przedmiaru robót w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa Drogi Ekspresowej S-69 Bielsko-Biała?Żywiec?Zwardoń".Wartość zamówienia: 9.000.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100).O podpisaniu umowy na realizację powyższego zakresu robót oraz jej istotnych warunkach Emitent poinformuje osobnym raportem. Przedmiotowe zamówienie spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Bipromet S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

| | | BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIPROMET S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-956 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Graniczna | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7745801 | | 032 2562761 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bipromet@bipromet.com.pl | | www.bipromet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340197513 | | 003555075 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Marek Kacprowicz Wiceprezes Zarządu
2011-01-12 Janusz Mrówczyński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

Podziel się opinią

Share
d3w31ma
d3w31ma